Puutteet luotonhallinnassa jarruna pk-yritysten menestykselle ja kasvulle

Kuluneen 1,5 vuoden aikana muodostunut markkinahäiriö on koetellut yritysten taloutta ja aiheuttanut harmaita hiuksia monelle yrittäjälle. Tuoreimpien ennusteiden valossa usko paremmasta huomisesta on kuitenkin palautumassa ja Suomen talouden ennustetaankin kasvavan kuluvana ja seuraavana vuonna noin 3 %.

Samankaltaisia tuloksia saimme myös tuoreimmasta yritysten maksutaparaportistamme (EPR 2021). Palautuminen entiselle tasolle ei kuitenkaan tapahdu hetkessä ja taustalla on edelleen paljon taloudellista epävarmuutta. Erityisen huolestuneita yrittäjät ovat lisääntyvistä maksuviiveistä sekä maksujen laiminlyönneistä, ja moni pelkääkin luottotappioiden kasvavan entisestään. Tässä ajassa korostuukin erityisesti luotonhallintaan liittyvien toimintatapojen tehokkuus ja laatu.

Luotonhallinnalla tarkoitetaan niitä käytännön toimintatapoja, joilla yritys voi minimoida luotolla tapahtuvan myynnin riskejä ja kotiuttaa myyntisaatavat mahdollisimman tehokkaasti yrityksen tilille. Luotonhallinnalla on siis suora vaikutus liiketoiminnan hyvinvointiin. Miksi moni yritys ei kuitenkaan kiinnitä tähän riittävää huomiota ja toteuta suunnitelmallista luotonhallintaa esimerkiksi yhteistyössä alan asiantuntijan kanssa? Tämä on huolestuttavaa myös siinä mielessä, että kassavirtaongelmat ovat tyypillinen hidaste pk-yritysten kasvulle tai syy toiminnan lopettamiselle. Nyt onkin oikea hetki pohtia keinoja luotonhallinnan prosessien tehostamiseen sekä liiketoiminnan kasvun turvaamiseksi.

Yrittäjän Kasvuoptimi - lisäturvaa ja rahoitusta luottokauppaan sekä toiminnan kehittämiseen

Uusi Yrittäjän Kasvuoptimi on erityisesti pk-yritysten käyttöön suunniteltu luotonhallinnan kokonaispalvelu. Palvelun sisällössä on huomioitu pk-yritysten tarpeet ja se sisältääkin kaikki keskeiset luotonhallinnan osa-alueet sekä liiketoiminnan kasvua tukevan joustavan rahoituspalvelun. Palvelun käyttö tehostaa yritysten omien resurssien käyttöä, parantaa toimintaedellytyksiä sekä tukee tehokkaalla tavalla kasvumahdollisuuksia. Kokonaispalvelun hyödyt voidaan jakaa neljään tärkeään osa-alueeseen:

  1. Luottoriskien hallinta ja myynnin optimointi: Kokonaispalvelu tarjoaa käyttöösi markkinoiden laajinta maksukäyttäytymistietoa. Hyödyntämällä ajantasaista dataa kuluttajien sekä yritysten maksukäyttäytymisestä jo myyntivaiheessa, tehostat myyntityötä ja sen tuottavuutta merkittävästi. Myynnin kohdistaminen maksukykyisiin ja luotettaviin asiakkaisiin tehostaa myös yrityksen rahankiertoa ja vähentää perinnän tarvetta.
  2. Toiminnan rahoittaminen: Palvelu sisältää nykyaikaisen Laskurahoituksen, joka tarkoittaa käytännössä myyntilaskujen rahoitusta tai myyntiä. Laskurahoituksen avulla laskuihin sitoutuneet pääomat voidaan nopeasti vapauttaa yrityksen kassavaroiksi. Näin varmistat liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen tarvittavan käyttöpääoman riittävyyden sekä parannat tehokkaasti yrityksesi maksuvalmiutta.
  3. Rahankierron tehostaminen ja luottotappioriskien minimointi: Myyntireskontrapalvelun avulla saat käyttöösi vuosikymmenten mittaisen kokemuksenne saatavienhallista sekä huippuunsa hiotun prosessin. Huolehdimme päivittäin laskuihin, maksusuorituksiin sekä maksuvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon. Näin myyntireskontrassa olevat tiedot ovat aina ajan tasalla ja rahan kierto laskutuksesta kassaan saadaan mahdollisimman nopeaksi. Kokonaispalvelu sisältää myös saatavien perinnän. Perintäpalvelun avulla saat perittyä saatavat niin, että asiakassuhteet voivat jatkua hetkellisistä maksuvaikeuksista huolimatta. Samalla autamme perimään laskut perintälain mukaisesti ja minimoimaan luottotappiot.
  4. Aktiivinen asiakassuhteiden hoito ja ylläpito: Asiakaspalvelumme on sijoittunut huippusijoille jo useampana vuotena peräkkäin palvelun laatututkimuksissa. Laadukas asiakaspalvelu on meille kunnia-asia ja tavoitteenamme on hoitaa asiat kerralla kuntoon ystävällisen ja helpon asioinnin kautta.

Taloushallintoon liittyvä digitalisaatio ja automaation kehittäminen tarjoavat mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia pk-yrityksille. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa yrittäjyyttä, tehostamassa luotonhallintaprosesseja sekä rahoittamassa kasvua. Jos omat eväät suunnitelmalliseen luotonhallintaa eivät riitä, saat meiltä apua päivittäiseen työhön sekä tulevaisuuden kasvutarinan varmistamiseen. Sitä varten olemme kehittäneet pk-yrityksille Yrittäjän Kasvuoptimin. Rakennetaan yhdessä kasvutarina yrityksellesi.

Jouni Taskinen
Tuote-ja kehityspäällikkö
Intrum Rahoitus Oy