Case Eerola-Yhtiöt: Laskurahoitus yrityksen rahoitusmuotona ja liiketoiminnan tukena

Yrityksen liiketoiminnassa sitoutuu päivittäin pääomaa toiminnan eri vaiheisiin. Jotta liiketoimintaa voidaan harjoittaa tehokkaasti, on yrityksen johdon tärkeä tietää kuinka paljon rahaa se tarvitsee toimintansa pyörittämiseen. Optimoimalla toimintaan sitoutuvan rahan määrää, yrityksen rahankierto tehostuu ja maksuvalmius sekä pääoman tuotto paranevat. Samalla yrityksen on mahdollista säilyttää toimintakykynsä myös taloudellisesti haastavassa markkinatilanteessa sekä poikkeusoloissa, kun se pystyy sopeuttamaan toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Kerromme ohessa asiakkaamme, Eerola-Yhtiöiden, tarinan. Kuinka he ovat hyödyntäneet Laskurahoitusta liiketoiminnan, luotonvalvonnan sekä kasvun tukena.

Eerola-Yhtiöt, 50-vuotias perheyhtiö

Eerola-Yhtiöt on yli 50-vuotinen perheyhtiö, jonka tehtävänä on pitää huolta ympäristöstä. Ympäristöhuoltoyritys huolehtii puhdasvesi- ja jätevesipalveluista, viemärihuolloista ja -kuvauksista, tilapäiskäymälöistä ja lokakaivojen tyhjennyksistä. Asiakkaina on niin yrityksiä, kuntia, kiinteistöjä kuin yksityishenkilöitäkin ja heitä palvellaan kellon ympäri, ympäri Suomen.

Perheen isä Harri perusti yrityksen vuonna 1969 omakohtaisten kokemusten kautta. Viikonloppuna kalliiksi tullut lokakaivon tyhjennys sai isän bisnesvaistot heräämään ja perheen kaikki neljä poikaa kasvoivat yrityksen mukana. Eerola-Yhtiöt ovat kasvaneet vuosien varrella monien yritysostojen kautta ja tänä päivänä yhtiön liikevaihto on noin 35 milj. euroa ja se työllistää 220 henkilöä.

Laskujen rahoittaminen on mahdollistanut yrityksen kasvun

”Perheyrittäjän kvartaali on 25-vuotta. Isä luotsasi yritystä ensimmäisen kvartaalin, ja sen jälkeen me veljekset seuraavan kvartaalin. Nyt yhtiöllä on ulkopuolinen toimitusjohtaja ja mukana enää kolme veljestä,” kertoo hallintojohtaja Paavo Eerola.

”Olemme ehkä sillä lailla erilainen yritys, että meillä ei ole lainkaan lainaa. Olemme kasvaneet vuosien varrella factoring-rahoituksen avulla. Sillä olemme saaneet rahan kiertämään eli vaikka olemme tehneet yrityskauppoja, olemme rahoittaneet ne kassan kautta,” kertoo Paavo.

”Yritysten välinen kauppa on lähes poikkeuksetta luottokauppaa. Käytännössä myyjä siis myöntää luottoa asiakkailleen ja tästä syystä myyntisaataviin sitoutuu helposti merkittäviä määriä yrityksen pääomaa. Mitä nopeampi on myyntilaskujen kiertoaika, sitä paremmin yrityksen tulorahoitus riittää kattamaan toimintaan tarvittavan pääoman. Nopeuttamalla tätä rahankiertoa myös yrityksen maksuvalmius paranee”, tiivistää Intrum Rahoituksen tuote- ja kehityspäällikkö Jouni Taskinen Laskurahoituksen tarjoamia hyötyjä.

Ensimmäisen factoring-rahoituksen yritys otti pankin kautta noin 15-vuotta sitten ja pankin perintäpalvelut tulivat mukaan siivellä. Ison pankin järjestelmät olivat kuitenkin joustamattomia yrityksen toivomille muutoksille ja vaihtoehtona kokeiltiin toisen pankin palvelua. Intrum oli jo tuolloin mukana tarjoamassa myyntireskontra- ja perintäpalveluita.

Intrum on ammattilainen siinä miten laskut hoidetaan.
Paavo Eerola, Eerola-Yhtiöiden hallintojohtaja

Eerola-Yhtiöt eivät olleet täysin tyytyväisiä saamaansa palveluihin ja siinä vaiheessa lähdettiin kartoittamaan muita ratkaisuvaihtoehtoja. Yritys laittaa vuosittain ulos noin 60 000 laskua, joten kumppaniksi haluttiin taho, joka hoitaa asiat ammattimaisesti kerralla kuntoon.

”Olemme aina saaneet hyvää palvelua Intrumilta ja vastaukset kysymyksiimme. Meillä on Intrumilla jo tutuksi tullut porukka. Asiakasportaalit ovat helppokäyttöisiä ja Intrumin Tapa toimia -palaverit hyviä. Toki muiltakin palveluntarjoajilta kysyttiin tarjous, mutta loppujen lopuksi Intrum Rahoitus ja heidän Laskurahoitus-palvelu oli selkeä valinta. Meillä on intrumlaisista pelkästään positiivista sanottavaa,” perustelee Paavo palveluntarjoajan valintaa.

Olen jo suositellut Intrumin Laskurahoitusta, sillä palvelu on hyvää ja homma toimii.
Paavo Eerola, Eerola-Yhtiöiden hallintojohtaja

Laskurahoitus otettiin käyttöön tämän vuoden helmikuussa. Sitä edelsi käyttöönottovaihe, joka vei kokonaisuudessaan aikaa reilun kuukauden. Palvelu integroitiin suoraan käyttämäämme tuotannonohjausjärjestelmään mikä vaati tarkkaa suunnittelua ja erilaisia testejä, mutta aloitus sujui Intrumin kanssa todella jouhevasti.

”Meillä oli kokemusta palvelujen integroinnista aiemminkin, mutta Intrumin IT hoiti työnsä todella hyvin, vaikka kaikki palaverit ja testaukset on pitänyt hoitaa näin korona-aikaan Teamsin välityksellä. Oletimme, että kaikki toimii hyvin ja emme ole ainakaan pettyneet. Saimme myös Intrum Rahoitukselta oman yhteyshenkilön, joka on aina saatavilla,” toteaa Eerola käyttöönottoprojektin sujuvuudesta.

”Luottokaupassa asiakaspalvelun laadulla ja tehokkuudella on merkittävä vaikutus asiakassuhteiden kehittymisessä. Nimeämme aina asiakkaillemme henkilökohtaisen rahoituskäsittelijän, joka vastaa keskitetysti yhteistyön sujuvuudesta. Samat rahoituskäsittelijät hoitavat tehokkaasti myös maksamiseen liittyvän asiakaspalvelun loppuasiakkaiden suuntaan. Asiakastyytyväisyysmittauksemme mukaisesti 97 % asiakkaistamme ovat erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä nimetyn rahoituskäsittelijän palveluun, kertoo Taskinen asiakaspalvelun laadun merkityksestä.

Laskurahoituksen avulla raha kiertää kassassa ja hallinnollinen työ vähenee

Perheyrityksessä on huomattu, että asiakkaiden maksuajat ovat pidentyneet ja maksumuistutuksia pitää lähettää useammin. Eerola-Yhtiöt hoitaa myyntireskontraa myös osittain itse, esimerkiksi kuluttajasaatavien osalta, mutta ilman Intrumia työntekijöitä pitäisi olla vähintään yksi lisää. Laskurahoitus vähentää yrityksen hallinnollista työtä, kun maksumuistutukset ja perintätoimenpiteet sisältyvät palveluun. Asiakkaat myös maksavat laskunsa varmemmin, kun laskujen maksumuistutukset hoitaa ulkopuolinen yhtiö.

”Intrumilta saamme laskurahoituksen ja luotonhallinnan kokonaispalvelun yhdeltä kumppanilta. Selkeä konkreettinen hyöty liiketoiminnalle on, että raha kierto kassassa on optimoitu. Lisäksi asioitamme hoitaa nimetty yhteyshenkilö, joka on aina tavoitettavissa. Olemme aina itse saaneet hyvää palvelua, eikä kukaan asiakkaistamme ole soittanut, etteikö hommat toimisi Intrumin asiakaspalvelussa. Olen tosi tyytyväinen siihen miten tämä on mennyt. Siksi olenkin jo suositellut Intrumin Laskurahoitusta myös muille yrittäjille,” tiivistää Eerola palvelun hyödyt omalle liiketoiminnalleen.

”Laskurahoituksesta on tullut tärkeä yritysrahoituksen muoto, jonka suosio lisääntyy kaiken aikaa. Perusteina tälle ovat laskurahoituksen vaivattomuus sekä laajempi palvelukokonaisuus perinteisiin rahoitusratkaisuihin verrattuna”. Laskurahoituksessa yrityksen myyntilaskut toimivat rahoituksen vakuutena, jolloin muita vakuuksia ei tarvita. Palvelu sisältää laskujen rahoituksen lisäksi maksuvalvonnan, maksumuistutusten lähettämisen, perinnän sekä maksamiseen liittyvän asiakaspalvelun,” summaa Taskinen Laskurahoituksen käytön suosion syitä.

Eerola-Yhtiöt Oy faktat:

  • Ympäristöhuoltoyritys, joka palvelee 24/7 ympäri Suomen
  • Liikevaihto 35 milj. euroa
  • Henkilöstä 220
  • Päätoimipaikka Espoo

Eerola-Yhtiöt käyttää seuraavia Intrumin palveluita:

Lisätietoja: Jouni Taskinen, tuote- ja kehityspäällikkö, Intrum Rahoitus Oy, p. +358405169662