Ajantasainen ja automatisoitu reskontranhoito

Ajantasainen ja automatisoitu reskontranhoito

Myyntireskontralla tarkoitetaan luetteloa yrityksen myyntisaatavista eli lähetetyistä laskuista ja niihin saapuvista maksuista. Laskuja ja maksuja valvotaan päivittäin reskontran kautta. Reskontraan kirjatut tapahtumat viedään myös kirjanpitoon. Reskontran työvaiheisiin kuuluvat muun muassa virheelliset maksut, liikamaksut, maksuajan lisääminen, hyvityslaskut ja tarvittaessa maksumuistutukset. Reskontra kertoo, paljonko rahaa on odotettavissa yrityksen kassaan.

Reskontrasta saatavasta tiedosta on hyötyä yrityksen liiketoiminnan johtamisessa monella merkityksellisellä tavalla. Reskontratiedon perusteella voidaan ennakoida maksuviiveitä, eli milloin ja kuinka paljon rahaa on odotettavissa yrityksen kassaan. Reskontrasta saatavasta tiedosta voidaan eritellä yksittäisiä asiakkaita koskevia tietoja. Tämänhetkinen poikkeustilanne edellyttää yrityksiltä aktiivista saatavien seurantaa ja tiedon analysointia, jotta kassa pysyy hallinnassa. Esimerkiksi tietyn asiakasluokan suurimpien asiakkaiden maksukäyttäytyminen voi olla kiinnostava tieto.

Intrumilla hyödynnämme automaatiota ja vuosien asiantuntijuutta hoitaessamme asiakkaidemme reskontria. Ydinpalvelumme perinnän ohelle on vuosien saatossa kasvanut useita muita palveluita, kuten lasku- ja reskontrapalvelu sekä laskujen välityspalvelu. Näin palvelumme kattavat koko laskun elinkaaren, ja tuomme kuhunkin prosessin vaiheeseen paljon tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä nopeutta. Näin kumppaniyrityksemme saavat parhaan hyödyn luotonhallinnasta aina laskutusvaiheesta perintään asti, ja samalla resursseja vapautuu omaan liiketoimintaan. Palvelussa päästään myös optimoimaan rahankiertoa kassanhallintaa tukevaksi, jolloin avoimet laskusaatavat kotiutuvat nopeammin.

Ota yhteyttä luotonhallinnan asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1600, asiakapalvelu@intrum.com

Jätä yhteydenottopyyntö