Rauhala Yhtiöiden ja Intrumin yhteistyö tukee asiakkaiden menestystä ja kasvua

Seinäjokelainen perheyritys Rauhala Yhtiöt Oy ja luotonhallinnan markkinajohtaja Intrum Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen luotonhallinnan lisäarvopalveluista. Yhteistyön kautta Rauhala Yhtiöiden asiakkaat saavat ICT-ratkaisujen ohella joustavan mahdollisuuden hyödyntää markkinoiden laajimpia luotonhallinnan palveluita, jotka tukevat tehokkaasti yritysten omaa liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia.

”Panostamme mielellään sellaisiin palveluihin, joiden uskomme vaikuttavan asiakkaidemme liiketoiminnan kehittymiseen positiivisesti. Yhteistyö Intrumin kanssa tarjoaa asiakkaidemme käyttöön markkinoiden laajimmat luotonhallinnan ratkaisut sekä joustavan rahoitusratkaisun. Asiakkaamme saavat tuekseen myös monikanavaisen asiakaspalvelun, joka tukee tehokkaasti asiakassuhteiden hoitoa ja niiden kehittymistä,” Rauhala Yhtiöiden liiketoimintajohtaja Tarja Kiili kertoo kumppanuuden tuomista hyödyistä ja lisää, että ylivoimainen asiakaskokemus on heille perheyrityksenä ensiarvoisen tärkeää.

Kuluneet pari vuotta ovat koetelleet yritysten taloutta ja epävarma taloustilanne jatkuu inflaation ollessa ennätyskorkealla ja korkojen noustessa. Nykyisessä taloustilanteessa korostuvatkin luotonhallintaan liittyvien toimintatapojen tehokkuus sekä laatu. Kattavien luotonhallintapalveluiden tuella asiakasyritykset voivat kohdistaa myyntinsä maksukykyisiin asiakkaisiin, valvoa maksusuorituksia tehokkaasti, rahoittaa toimintaansa sekä vähentää luottotappioitaan.

”Kassavirtaongelmat ovat tyypillinen hidaste pk-yritysten kasvulle. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa yrittäjyyttä ja kehittämässä luotonhallintaan liittyviä prosesseja sekä niiden laatua. Palveluidemme käyttö tehostaa yritysten omien resurssien käyttöä, parantaa toimintaedellytyksiä sekä tukee tehokkaalla tavalla kasvumahdollisuuksia. Valmiiden palveluintegraatioiden avulla palvelut saadaan nopeasti Rauhala Yhtiöiden asiakkaiden käyttöön ja tukemaan heidän liiketoimintaansa,” summaa Intrum Rahoituksen tuote- ja kehityspäällikkö Jouni Taskinen.

Lisätietoja yhteistyöstä antavat:

Tarja Kiili
Liiketoimintajohtaja, myynti
Rauhala Yhtiöt Oy
Puh. 0201 210 462
tarja.kiili@rauhala.fi

Jouni Taskinen
Tuote- ja kehityspäällikö
Intrum Rahoitus Oy
Puh. 040 516 9662
jouni.taskinen@intrum.com

Juha Pihlajamäki
Kehitysjohtaja
Intrum Oy
Puh. +358 50 040 5786
juha.pihlajamaki@intrum.com

Rauhala Yhtiöt Oy tarjoaa 30 vuoden kokemuksella modernit yritysohjelmistot toiminnanohjaukseen, palkka- ja taloushallintoon, työajanseurantaan sekä henkilöstöhallintoon. Tarjoamme asiakkaidemme tueksi myös nykyaikaiset ja tehokkaat IT-palvelut. Yritysohjelmistojemme ja IT-palveluidemme tuella varmistat, että liiketoimintasi pyörii tehokkaasti sekä tietoturvallisesti.

Intrum on alan johtava luotonhallintapalvelujen tarjoaja ja terveen talouden suunnannäyttäjä, jolla on toimintaa 24 maassa Euroopassa. Suomessa Intrum tarjoaa markkinoiden kattavimmat luotonhallinnan ratkaisut niin pienille kuin suurille yrityksille ja yhteisöille. Ratkaisuidemme avulla yrityksesi rahankierto tehostuu ja maksukyky sekä kannattavuus paranevat.