Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Suuntaako yrityksesi kansainvälisille markkinoille? - Muista eroavat arvonlisäverorekisteröintivelvoitteet

Ulkomaankauppaa aloittavan yrityksen tulee huomioida useita kansainvälisen kaupan ja verotuksen kysymyksiä. Arvonlisävero on yksi näistä ja ennen toiminnan aloitusta on syytä selvittää huolellisesti kunkin maan mahdolliset arvonlisäverovaikutukset ja -käytännöt.

Toisessa maassa suoritettu tavaroiden ja/tai palveluiden myynti saattaa aiheuttaa rekisteröitymis- ja raportointivelvoitteen kohdemaahan ja mahdollisten velvoitteiden selvittäminen onkin syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen suunnitellun toiminnan aloittamista. Rekisteröinnin laiminlyönti voi johtaa veronkorotuksiin ja sanktioihin tai verottajan itse tekemään automaattiseen yrityksen alv-rekisteröintiin kohdemaassa.

Toisaalta yritys voi tietyissä tilanteissa hakeutua vapaaehtoisesti alv-rekisteröidyksi ulkomailla. Jos yrityksen liiketoiminta kyseisessä maassa on jatkuvaa, myös tämän vaihtoehdon mahdolliset hyödyt kannattaa selvittää ja harkita rekisteriin hakeutumista.

Rekisteröintiprosessissa yritys törmää maakohtaisiin eroihin ja rekisteröintihakemuksiin vaadittavat liitteet vaihtelevat maittain. Myös hakemuksen lähetystapa ja vaatimus paikallisen kielen käytöstä vaihtelevat suuresti. Vaikka asiamiehen käyttö ei olisi pakollista, on se kuitenkin usein välttämätöntä käytännön syistä. Monet maat edellyttävät nimittäin paikallista asiamiestä alv-raportointityökalujen, kuten verottajan portaalin käyttöön.

Rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee ja alv-tunnisteen hakemuksen käsittelyajat saattavat vaihdella muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Koronapandemiakriisi on hidastanut useiden maiden rekisteröintihakemusten käsittelyä.

Arvonlisäveroraportoinnin haasteet

Alv-rekisteröinnin myötä alkaa raportointivelvollisuus. Raportoinnin arvonlisäveroilmoituspohjat saattavat poiketa toisistaan eri maissa merkittävästi ja raportoijan on huomioitava myös maakohtaiset ilmoitustyypit, kuten esimerkiksi alv-yhteenvetoilmoitus, Intrastat ja SAF-T-ilmoitus (Single audit file eli kuukausittainen reaaliaikainen raportti).

Myös raportointikaudet ja määräajat eri ilmoitusten välillä vaihtelevat - jopa maan sisällä (esimerkiksi kuukausi-, kvartaali- sekä mahdollinen vuosi-ilmoitus). Mailla on omat sähköiset raportointijärjestelmänsä ja portaalijärjestelmiä saattaa olla useita eri ilmoituksia varten. Käyttäjätunnuksiakin voi joutua hakemaan erikseen. Arvonlisäveron tilityksissäkin on vaihtelevia käytäntöjä ja esimerkiksi Ranskassa tilitykset onnistuvat vain antamalla verottajalle suoraveloitusvaltakirja.

EU:n jäsenmaissa saattaa olla eri arvonlisäverokantojen lisäksi jäsenmaiden erityisiä, omia alv-verokantoja, joita on sovellettu jo ennen EU:iin liittymistä. Raportoinnissa onkin syytä kiinnittää huomiota eroavaisuuksiin ja maiden verokantojen eroihin. Kussakin maassa on yleinen verokanta, mutta vaihteluvälit alv-kantojen välillä saattavat poiketa merkittävästi. Esimerkiksi Luxemburgissa yleinen alv-kanta on 17 %, kun taas Unkarissa se on jopa 27 %. alv-kantoihin saattaa tulla myös väliaikaisia muutoksia ja näin on esimerkiksi koronapandemiakriisin kohdalla tapahtunut. Muun muassa Saksaan koronapandemiakriisi toi alv-kannan väliaikaisen helpotuksen: kanta on laskenut 19 %:sta 16 %:in aikavälille 1.7.- 31.12.2020.

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltaminen

Yllä olevan lisäksi on tiedettävä, milloin tulee soveltaa käännettyä menettelyä sekä kotimaan kaupassa että rajat ylittävässä kaupassa.
Joissain maissa on käytössä käännetty menettely myös maan sisäisissä tavaran toimituksissa, mikäli myyjä on ulkomaalainen ja ostaja paikallinen. Toisaalla taas maan sisäinen tavaran toimitus saattaa joissakin maissa aiheuttaa lähes automaattisesti alv-rekisteröintivelvoitteen.

Ulkomaan arvonlisäveron takaisinhaku vai alv-rekisteröityminen maassa?

Jos yrityksen toiminta ei aiheuta rekisteröintivelvoitetta kohdemaassa, voidaan ostoihin kuuluva alv toisinaan hakea takaisin ilman alv-rekisteröitymistä. Tällöin kyseisestä maasta voidaan hakea EU:n alv-direktiivin mukaista ulkomaan arvonlisäveron palautusta. Hakemus tehdään Suomen verottajan alv-EU -portaalin kautta, mutta hakemuksen käsittelee ja päätöksen antaa lopulta kohdemaan paikallinen verottaja.

Alv-asioiden tulevaisuus EU:ssa

Nähtäväksi jää, milloin yritykset voivat hoitaa myös toisissa EU-jäsenvaltioissa tapahtuvien maan sisäisten tavaroiden ja palveluiden myyntien raportoinnin kotimaan verottajan portaalissa. Tämä keventäisi ja yksinkertaistaisi ulkomaankauppaa käyvien yritysten alv-raportointia ja omalta osaltaan kannustaisi suuntaamaan liiketoimintaa rohkeammin myös ulkomaille.

Vaihtelevien käytäntöjen kiemuroissa lainmukaisen menettelyn voi parhaiten varmistaa käyttämällä ammattilaisten apua ALV-asioiden hoidossa. Tämä säästää usein lopulta sekä kustannuksia että aikaa.

Pauli Rahikainen
Senior VAT Advisor

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1700, vatservices@intrum.com

Jätä yhteydenottopyyntö