Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Arvonlisäverokoulutus maksaa itsensä takaisin

Kansainvälistyvissä yrityksissä riittää työtä ulkomaan projekteja hallinnoiville henkilöille. Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy ottaa huomioon esimerkiksi yrityksen toimialaa koskevat paikalliset määräykset, maahantuonti- ja tullausmenettelyt, alihankkijoiden ja omien työntekijöiden käytöstä aiheutuvat raportointivelvoitteet sekä projektiin liittyvät verokysymykset - yhtenä tärkeimmistä arvonlisävero.

Räätälöidyt koulutukset suunnitellaan vastaamaan yrityksesi tarpeita

Monet yritykset ovat kokeneet hyödylliseksi arvonlisäverotuksen räätälöidyt täsmäkoulutukset, joissa on käyty läpi ulkomaan projekteihin liittyviä arvonlisäverokysymyksiä esimerkiksi seuraavilta aihealueilta:

 • alv-rekisteröityminen ja raportointi ulkomailla
 • laskumerkintävaatimukset
 • rajat ylittävien tavara- ja palvelukauppakuvioiden arvonlisäverokohtelun selvittäminen (esimerkiksi arvonlisäveron käännetyn menettelyn käyttö ja tavaran yhteisökaupan soveltamisedellytykset)
 • arvonlisäveron vähennysoikeus.

Etänä tapahtuva koulutus mahdollistaa joustavan osallistumisen, ja koska paikalla on kouluttajan lisäksi vain yrityksen omaa väkeä, on siinä helppo pureutua yrityksen omiin laskuesimerkkeihin ja kauppakuvioihin arvonlisäverotuksen näkökulmasta. Lisäksi räätälöity koulutus auttaa yrityksiä luomaan sisäisiä ohjeistuksia kansainvälisen kaupan eri tilanteisiin, joiden avulla veroriskejä voidaan hallita ennakoivasti.

Riippuen yrityksen toiveista ja tarpeista, koulutus voi olla esimerkiksi vain yhden tunnin mittainen, jos se rajataan tiukasti yhden maan arvonlisäverokysymysten ympärille. Tyypillinen esimerkki räätälöidystä koulutuksesta on yrityksen asennustoimituksiin liittyvien vaihtoehtoisten skenaarioiden analysointi ja vaikutus arvonlisäverokäsittelyyn kohdemaassa.

Koulutuksessa voidaan myös käydä läpi EU:n yleisiä arvonlisäverotuksen periaatteita sekä mahdollisten tulevien muutosten vaikutusta arvonlisäverotukseen:

 • Brexit
 • Etämyynnin 1.7.2021 voimaan tullut uusi One Stop Shop -järjestelmä
 • Sähköinen laskutus
 • Reaaliaikainen SAF-T raportointi

Lisäksi koulutukselle on usein tarvetta erilaisissa muutostilanteissa:

 • yrityskaupat
 • organisaatiomuutokset
 • taloushallinnon ulkoistaminen
 • henkilöstövaihdokset

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää arvonlisäverotuksen täsmäkoulutuksista: vatservices@intrum.com, puh. +358 9 2291 170

Pauli Rahikainen, Senior VAT Advisor, Intrum Oy

Pauli Rahikainen
Senior VAT Advisor
Intrum Oy

Jätä yhteydenottopyyntö