Yritysten maksuviiveet lisääntyneet vuodentakaisesta

Yritysten maksuviiveet lisääntyneet vuodentakaisesta

Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus kaikista yrityksistä Suomessa on kasvanut 1,81 prosenttia vuodentakaisesta, selviää Intrumin yritysten maksuviiveraportista. Henkilöstöluokittain mitattuna yhä useammalla pienellä alle 20 henkilöä työllistävällä yrityksellä ilmeni maksuviiveitä kun taas suurten yli 100 henkilöä työllistävien maksuviiveellisten yritysten osuus kaikista yrityksistä oli laskenut.

– Yritysten maksuviiveiden määrät ovat kasvussa erityisesti pienissä yrityksissä, mikä tukee talouden käännettä kohti epävarmempia aikoja, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.  

– Suurissa yrityksissä maksuviiveellisten yritysten lukumäärä oli hieman laskenut vuoden toisella neljänneksellä, vaikkakin maksuviiveet tämän kokoluokan yrityksissä ovat paljon todennäköisempiä pieniin yrityksiin verrattuna. Suurissa yrityksissä maksuviiveiden yleisimmät syyt liittyvät transaktioiden suureen määrään sekä hallinnolliseen tehottomuuteen, eli laskujen pitkiin käsittelyaikoihin. Saattaa taustalla ilmetä joskus tahallista viivyttelyäkin, Iskala pohtii.

Toimialaryhmistä majoitus- ja ravintola-alan maksuviiveet kasvoivat 2 prosenttiyksikköä, kuljetus ja varastointialalla yhden prosenttiyksikön

Ravintola- ja majoitusalan yrityksistä maksuviiveet ovat olleet kasvussa jo pidempään. Tällä hetkellä niitä on jo 14 prosentilla alan yrityksistä. Myös suhdanneherkän Kuljetus ja varastointialan yritysten maksuviiveet olivat kasvaneet merkittävästi.

Lataa yritysten maksuviiveraportti 2019 Q2

Lisätietoja:

Juha Iskala, Intrum Oy, myyntijohtaja
puh: 050 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, Intrum Oy, viestintäpäällikkö
puh: 050 376 1124, sähköposti: leena.rindell@intrum.com