Yritysten maksuviiveet ovat pysyneet ennallaan

Yritysten maksuviiveiden määrä nousi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, jolloin 5,9 prosentille suomalaisista yrityksistä kirjattiin maksuviivemerkintä. Määrä on pysynyt ennallaan vuoden toisella ja kolmannella kvartaalilla. Tämä on hieman enemmän kuin vastaavina ajankohtina 2015 ja 2016.

Maksuviiveet pysyneet ennallaan Q3 2017

Intrum julkaisee joka kvartaalilta tutkimuksen, jossa seurataan maksuviiveiden kehittymistä. Kolmannen kvartaalin tulos kertoo, että joka kuudenella yrityksestä sadasta on ilmennyt maksuviiveitä. Määrä on pysynyt lähes samana edelliseen kvartaaliin verrattuna.

Maksuviivemerkintä tarkoittaa, että yritys ei ole maksanut riidatonta laskuaan määräajassa ja saatava siirtyy perittäväksi.

Suurten yritysten maksuviiveet kasvussa

- Yli 100 henkilöä työllistävissä ja suuremmissa yrityksissä maksuviiveiden määrä oli kasvussa nousten 31,9, prosentista 37, 5 prosenttiin vuoden takaisesta tilanteesta. Maksujen viivästyminen kulkee usein käsi kädessä talouden elpymisen kanssa. Kun yritysten keskinäinen kaupankäynti vilkastuu, asiakkuuksien määrä yleensä kasvaa. Mukaan mahtuu kovin erilaisia maksajia, ja osassa tapauksia asiakkuuksia yksinkertaisesti luototetaan liian pitkään. Maksuviiveiden pysyminen samalla tasolla Q2 ja Q3 ajan voi tarkoittaa sitä, että talouden elpyminen ei ole saavuttanut vielä kaikkia yrityksiä. Rakenteellisesti Suomessa valtaosa yrityksistä on alle sadan hengen yrityksiä, ja näiden maksuviiveiden osuus on 62,5 prosenttia kaikista yrityksistä, toteaa myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskala Intrumista. 

Toimialaryhmittäin mitattuna maksuviiveiden määrä pysynyt ennallaan

Mitattaessa toimialakohtaisia maksuviiveitä huomataan, että eniten maksuviiveitä näyttäisi olevan majoitus- ja ravitsemusaloilla, teollisuudessa, rakentamisessa sekä tukku- ja vähittäismyynnissä. Toimialakohtaiset sijoitukset ovat pysyneet melko vakiintuneita vuodesta toiseen, tosin maksuviiveet terveys- ja sosiaalialalla olivat kasvaneet Q3:n aikana suhteellisesti eniten vuodentakaisesta tilanteesta.

Asiakaskunnan hajauttaminen maantieteellisesti kannattaa

Maakunnittain maksuviiveitä tarkasteltaessa alueelliset erot maksukyvyssä nousevat esille. Kasvukeskusten imu heijastuu jonkin verran tilastoihin, vaikka Suomi näyttäytyy alueellisilta eroavaisuuksiltaan melko samanlaiselta vuodesta toiseen maksuviiveiden näkökulmasta. Pohjois-Karjalassa maksuviiveet olivat kasvaneet eniten, ja eniten ne olivat vähentyneet Etelä-Pohjanmaalla.

Maksukyvyn tarkistus yhä tärkeämpää

Maksuviiveiden jälleen yleistyessä yrityksille on yhä tärkeämpää selvittää jo etukäteen kenelle on myymässä. Maksuviiveiden on tapana kasaantua, joten aiempi maksukäyttäytyminen kertoo luotettavasti jo ennakkoon, miten asiakas tulee laskunsa hoitamaan.
- Tutustumalla yrityksen maksukäyttäytymisen jo etukäteen välttyy ikäviltä yllätyksiltä siinä vaiheessa, kun maksun aika koittaa. Intrumin luottotietorekisteri on tähän erinomainen työkalu, sillä se sisältää täysin ajantasaiset tiedot suomalaisten yritysten maksukäyttäytymisestä.

Tulosgraafit: yritysten maksuviiveet 2017 Q3

Tiedot perustuvat Intrum Justitian Luottotietorekisterin tietoihin.

Lisätietoja:
Juha Iskala, johtaja, Intrum Justitia Oy, juha.iskala@intrum.com, puhelin 050 370 6333
Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Justitia Oy, leena.rindell@intrum.com, puhelin +358 9 229 11 623