Yritysten maksuviiveet lievässä nousussa viime vuoteen verrattuna - maakuntien väliset erot ovat tasaantumassa

Intrumin tuoreen maksuviivetutkimuksen mukaan yritysten maksuviiveet ovat lisääntyneet 2,70 prosenttia vuoden 2018 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vertailuajankohtaan verrattuna.

Maksuviiveet ovat yleistyneet yli 100 henkeä palkkaavissa yrityksissä

Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä yleisempiä yritysten maksuviiveet ovat. Eniten maksuviiveitä ilmeni yli 100 hengen yrityksissä, joissa maksuviiveet ovat kasvaneet 34,9 prosentista 37,9 prosenttiin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Yritysten maksuviiveiden kasvu oli myös voimakkainta juuri tämän kokoluokan yrityksissä.

Maakuntien väliset erot ovat tasaantumassa

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna näyttäisi siltä, että maakuntien väliset erot yritysten maksuviiveiden määrissä ovat tasaantumassa. Maksuviiveellisiä yrityksiä löytyy edelleen eniten Pohjois-Savosta, vaikka luku on pudonnut toisella vuosineljänneksellä 7,5 prosentista 7,0 prosenttiin edellisvuoteen verrattuna. Kainuussa maksuviiveellisten yritysten määrät ovat pudonneet tätäkin selvemmin, 6,8 prosentista 5, 7 prosenttiin. Sen sijaan Keski-Pohjanmaalla yritysten maksuviiveiden määrät ovat kasvaneet 5,4 prosentista 6,4 prosenttiin edellisen vuoden vertailuajanjaksoon verrattuna.

Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskalan mukaan maan yleinen talouden kehitys näyttäisi tasanneen maksuviiveiden määrää koko maassa vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Tulosgraafit

Lisätietoja:

Juha Iskala, myynti- ja markkinointijohtaja, Intrum Oy, puh: +358 50 370 6333, juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy, puh: +358 9 229 11 623, leena.rindell@intrum.com