Yritysten maksuviiveet laskusuunnassa vuoden loppua kohden

Vuoden 2018 lopussa 5,40 prosentilla yrityksistä ilmeni maksuviiveitä. Maksuviiveellisten yritysten prosentuaalinen osuus kaikista yrityksistä ei juurikaan muuttunut vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. Koko vuoden maksuviiveitä tarkasteltaessa yritysten maksuviiveissä on nähtävissä laskeva trendi kolmena peräkkäisenä vuonna loppuvuotta kohti, selviää Intrumin maksuviiveraportista.

Vuoden loppu ja erityisesti joulun aika kiihdyttää monen yrityksen toimintaa kasvaneina tilauksina ja myynteinä, mikä lisää yritysten kassavirtaa ja maksukykyä. Veronpalautukset osaltaan lisäävät kuluttajien ostovoimaa, mikä näkyy hetkellisenä kulutuksen lisääntymisenä muiden tekijöiden pysyessä ennallaan. Näin ollen kausivaihteluilla on merkittävä vaikutus yritysten maksuviiveiden kehitykseen juuri vuoden lopussa, toteaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Kertaluonteisten veronpalautusten poistuessa on mielenkiintoista nähdä, millaisia vaikutuksia tällä on joulun ajan ostokäyttäytymiseen, Iskala jatkaa.

Vesi-, jätehuolto ja ympäristön puhtaanapidon yrityksillä maksuviiveet kasvussa

Viimeisellä kvartaalilla eniten maksuviiveitä toimialoittain mitattuna ilmeni edelleen majoitus- ja ravintola-alalla, jossa viiveitä oli 11,2 prosentilla yrityksistä. Toiseksi eniten maksuviiveitä ilmeni vesi-, jätehuolto- ja ympäristön puhtaanapidon alalla, 7,7 prosentilla yrityksistä.

Satakunnassa eniten maksuviiveitä maakunnista

Maakunnittain mitattuna Satakunnan alueella ilmeni eniten maksuviiveitä, 6,17 prosentilla yrityksistä. Pohjois-Savon talouden elpyminen näkyy myös maksuviiveiden määrissä, jotka ovat pudonneet lähes 14 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vähiten maksuviiveitä on Ahvenanmaalla, noin 3,16 prosentilla yrityksistä.

Linkki tulosgraafeihin

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, email: juha.iskala@intrum.com
Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
puh: +358 9 229 11 623, email: leena.rindell@intrum.com