Yritysten maksuviiveet kasvoivat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä - eniten viiveet kasvoivat energiatoimialalla

Vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä maksuviiveitä oli 5,88 prosentilla yrityksiä. Aktiivisten y-tunnuksen omaavien yritysten lukumäärä kasvoi 2,26 prosenttia edellisvuodesta. Uusia maksuviiveitä saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi 1,60 prosenttia.

Vaikka maksuviiveitä saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi, maksuviiveellisten yritysten osuus kaikista Suomen yrityksistä on hieman laskenut. Tämä selittyy aineistossa olevien yritysten kokonaislukumäärän kasvusta.

Sähkö-, kaasu, lämpö- ja jäähdytysliiketoiminnassa maksuviiveiden kasvu oli suurinta verrattuna muihin toimialoihin, noussen 4,6 prosentista 6,4 prosenttiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Intrumin johtaja Juha Iskalan mukaan muutos näyttäisi indikoivan suhdannemuutosta toimialalla. Aikaisemmin toimialalla maksuviiveet ovat olleet muita toimialoja vähäisempiä.

Eniten maksuviiveitä ilmenee majoitus- ja ravintolatoimialalla, 11,8 prosentilla toimialan yrityksistä. Luku on kasvanut 0,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Maksuviiveet Pohjois-Savossa ovat laskeneet lähes prosentin

Maakuntien väliset maksuviiveet ovat tasaantuneet, ja niitä on vähemmän kuin vuosi sitten. Vähiten maksuviiveitä oli Pohjanmaalla, 4,94 prosenttia, ja eniten puolestaan Satakunnan ja Pohjois-Savon maakunnissa, 6,71 prosenttia. Pohjois-Savon piristynyt taloudellinen tilanne näkyy alueen yritysten maksuviiveiden vähenemisenä. Vuoden takaiseen verrattuna maakunnan maksuviiveet vähenivät 0,77 prosenttia.

Linkki tulosgraafeihin.

Tiedot perustuvat Intrumin luottotietorekisterin tietoihin.

Lisätietoja:

Juha Iskala, johtaja, Intrum Oy
juha.iskala@intrum.com, puh: +358 50 370 6333

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intum Oy
leena.rindell@intrum.com, puh: +358 9 229 11 623