Yritysten maksuviiveet kääntyneet kasvuun – merkki positiivisesta talouskehityksestä

Vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä yritysten maksuviiveet ovat yleistyneet kolmella prosentilla viime vuodesta, ja niitä on nyt saman verran kuin kaksi vuotta sitten.

Maksuviiveiden yleistymisen voi nähdä merkkinä positiivisesta talouskehityksestä.

- Talouden elpymisen myötä yritykset solmivat enemmän uusia asiakkuuksia, ja uudet asiakkuudet johtavat useammin maksuviiveisiin. Lisäksi laskusuhdanteessa konkurssit yleistyivät, ja runsaiden maksuviiveiden piinaamat yritykset joutuivat vähitellen lopettamaan toimintansa. Nyt näyttää siltä, että on päästy jälleen tasapainoon, toteaa johtaja Juha Iskala Intrum Justitiasta.

Tätä tukevat myös konkurssitilastot, sillä konkurssien määrä on kääntynyt laskuun.  

- Terveessä markkinataloudessa on aina jonkin verran maksuviiveitä. Ne eivät suoraan kerro maksuvaikeuksista, vaan osa viiveistä johtuu inhimillisestä virheestä ja osa tehottomista prosesseista. Perintätoimiston tehtävä on huolehtia, että myyjä saa tuotteistaan ja palveluistaan korvauksen ostajan unohduksesta tai hitaasta prosessista huolimatta.

Eniten maksuviiveitä suurilla yrityksillä

Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä todennäköisemmin sillä on maksuviiveitä. Suuret yritykset pitävät edelleen tilaston kärkisijaa, ja niiden maksuviiveet ovat entisestään yleistyneet. Jopa 35 prosenttia yli 100 henkeä työllistävistä yrityksistä oli perinnän kohteena huhti–heinäkuussa 2017. Kaikki Suomen yritykset mukaan luettuna maksuviiveitä oli kuudella prosentilla.

Maantieteellisesti maksuviiveitä oli eniten pohjoissavolaisilla (8 % alueen yrityksistä), satakuntalaisilla (7 % alueen yrityksistä) ja kainuulaisilla (7 % alueen yrityksistä) yrityksillä. Toimialoista kärkipaikkaa pitää edelleen majoitus- ja ravitsemisala (13 % toimialan yrityksistä).

Maksukyvyn tarkistus yhä tärkeämpää

Maksuviiveiden jälleen yleistyessä yrityksille on yhä tärkeämpää selvittää jo etukäteen kenelle on myymässä. Maksuviiveiden on tapana kasaantua, joten aiempi maksukäyttäytyminen kertoo luotettavasti jo ennakkoon, miten asiakas tulee laskunsa hoitamaan.

- Tutustumalla yrityksen maksukäyttäytymisen jo etukäteen välttyy ikäviltä yllätyksiltä siinä vaiheessa, kun maksun aika koittaa. Intrumin luottotietorekisteri on tähän erinomainen työkalu, sillä se sisältää täysin ajantasaiset tiedot suomalaisten yritysten maksukäyttäytymisestä.

Tulosgraafit: yritysten maksuviivetutkimus 2017 Q2

Tiedot perustuvat Intrum Justitian Luottotietorekisterin tietoihin.

Lisätietoja:
Juha Iskala, johtaja, Intrum Justitia Oy, juha.iskala@intrum.com, puhelin 050 370 6333
Katja Luotola, viestintäpäällikkö, Intrum Justitia Oy, katja.luotola@intrum.com, puhelin 09 2291 1623

 

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 4 000 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 643 miljoonaa euroa. Suomessa Intrum Justitialla on noin 400 työntekijää. www.intrum.fi

Intrum Justitia ja Lindorff yhdistyivät 27. kesäkuuta 2017 ja muodostavat nyt yhdessä luotonhallintapalveluiden markkinajohtajan. Vuonna 1898 perustettu Lindorff tarjoaa yrityksille perintä- ja saatavien ostopalvelua sekä laskutus- ja maksutapapalveluita. Vuonna 1923 perustettu Intrum Justitia parantaa laajan palveluvalikoimansa avulla toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Yhdessä Intrum Justitia ja Lindorff toimivat 23 Euroopan maassa. Niiden palveluksessa on yhteensä 8 000 terveen talouden asiaa ajavaa työntekijää. Yhdistyneen yrityksen 12 kuukauden pro forma -liikevaihto maaliskuun 2017 loppuun oli 1 352 miljoonaa euroa ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Intrum Justitia AB on listattu pörssissä (Nasdaq Stockholm). www.intrum.fi www.intrum.com www.lindorff.com