Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yritysten maksuviiveet kasvoivat lähes kaikilla toimialoilla edellisvuoteen verrattuna

Intrumin maksuviivetutkimuksen aineisto kattoi 311 127 yrityksen tiedot. Toimialaryhmittäin mitattuna maksuviiveiden määrät kasvoivat kaikilla muilla toimialoilla paitsi koulutussektorilla edellisen vuoden vertailujaksoon nähden.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityksillä on perinteisesti ilmennyt toimialoista eniten maksuviiveitä. Niitä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 12 prosentilla alan yrityksistä. Seuraavaksi eniten yritysten maksuviiveitä ilmeni tukku- ja vähittäiskaupassa sekä teollisuudessa ja rakentamisessa.

Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskalan mukaan majoitus- ja ravintolatoimialalle on tyypillistä maksuviiveellisten yritysten korkea lukumäärä.

– Tarkemmin katsottuna yritysten maksuviiveet kohdistuvat näistä kahdesta toimialasta erityisesti ravintola-alalle, joka sisältää majoitustoimialaa enemmän riskejä. Ravintola-alaan sisältyy usein korkeita liikepaikka- ja toimintakustannuksia, ja samaan aikaan kilpailu asiakkaista on kovaa. Alalle nousee herkästi uusia toimijoita, ja kuluttajien mieltymykset vaihtuvat herkästi tarjonnan ja asiakaskokemusten myötä. Kysyntä alalla on myös voimakkaasti vaihtelevaa”, perustelee Iskala.

Majoitus- ja ravintola-ala reagoi herkästi suhdannevaihteluihin. Toimiala on säilyttänyt vuodesta toiseen johtoaseman yritysten maksuviiveiden määrissä.

Tulosgraagit

Lisätietoja:

Juha Iskala, myynti- ja markkinointijohtaja, Intrum Oy, puh: +358 50 370 6333, juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
puh: +358 9 229 11 623 leena.rindell@intrum.com