Intrumin toimitusjohtaja: ”Jokainen virheellinen luottopäätös on turha. Ongelma olisi ratkaistavissa positiivisen maksutiedon lisäämisellä luottorekisteriin jo nykyisen lainsäädännön puitteissa

Yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite maksuhäiriömerkinnän nopeammaksi poistamiseksi luovutettiin kesäkuussa eduskunnalle. Lakialoitteessa esitetään luottotietolain muuttamista niin, että maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu, se on vanhentunut tai velan peruste on poistunut.

Tommi Sova, Intrumin toimitusjohtaja pitää keskustelua velkaantumisen hillitsemisestä erittäin tervetulleena, mutta näkee lakialoitteessa riskin:

– Jotta ylivelkaantumista voidaan vähentää ja yksilön taloudellista hyvinvointia lisätä, tulee luottokelpoisuuden arvioinnin perusteita parantaa. Suoraviivainen maksuhäiriömerkinnän nopeutettu poistaminen syventäisi erityisesti ns. monivelkaisten henkilöiden velkakierrettä, joilla on useita samanaikaisia luottoja hoidettavanaan. Heidän ahdinkonsa syvenee, mikäli vanhoja luottoja rahoitetaan uusilla. Samaten osa maksuhäiriömerkinnän saaneista henkilöistä on maksukykyisiä ja lyhentää säntillisesti velkaansa, mutta järjestelmä ei nykyisellään huomioi heidän aitoa luottokelpoisuuttaan. Tämä ei ole yksilön eikä yhteiskunnan etu. Siksi tarvitsemme tehokkaampia keinoja ylivelkaantumisen hallintaan, korostaa Sova.

Kaikki maksutiedot luottorekisteriin

Positiivisen maksutiedon hyödyntäminen luotonmyöntämisessä on avain velkaongelman poistamiseen, ja se olisi nykyisen lainsäädännön puitteissa täysin mahdollista toteuttaa, kiteyttää Sova.

Luotonhakijan kannalta luottoa on helpompi hakea, jos hän voi osoittaa luotonmyöntäjälle sen, että maksuhäiriön perusteena oleva velka on maksettu. Luotonmyöntäjän kannalta luottopäätös on sitä helpompi tehdä, mitä enemmän tietoa luotonhakijan aikaisemmasta maksukäyttäytymisestä on saatavilla. Maksuhäiriömerkinnän suoritustietojen ja tulorekisteritietojen lisäksi saatavilla tulisi olla myös muuta positiivista tietoa luotonhakijasta, kuten kuinka paljon luottoa hakevalla henkilöllä on avoimia luottoja ja miten ne on hoidettu. Kuluttajasuojalain mukaan luottokelpoisuus on selvitettävä nykyään myös määrältään pienemmissä luotoissa.

– Kysymys on enemmänkin siitä, halutaanko nykyisin käyttää velan maksutietoa luotonhakijan maksukyvyn arvioinnissa. Tieto on olemassa, jos sitä halutaan käyttää. Minusta positiivinen luottotieto olisi askel kohti dynaamisempaa ja myös vastuullisempaa luotonantoa, jossa negatiivisen maksutiedon sijaan tarkasteltaisiin ajantasaista kokonaiskuvaa ja luotonmyöntämisen edellytyksiä läpinäkyvästi. Jokainen virheellinen päätös hankaloittaa tarpeettomasti ihmisten arjessa selviämistä suuntaan tai toiseen, ja siitä on päästävä eroon, painottaa Sova.

– Vastuullista luotonantoa ja vastuullista perintää ei voida suorittaa ilman edellä mainittuja taustatietoja henkilön maksukäyttäytymisestä. Nyt käytävä keskustelu on äärimmäisen tärkeää, sillä käsillä olevilla päätöksillä voimme vaikuttaa ratkaisevasti toimintatapoihin, jotka vievät yhteiskuntaamme kohti terveempää taloudenhallintaa, kiteyttää Sova.