Talousasiat aiheuttavat jännitteitä parisuhteissa enemmän naisille kuin miehille

Intrumin tutkimuksen mukaan joka neljäs nainen oli tätä mieltä.

Rahaongelmat ovat aina stressaavia, mutta jos ne vaikuttavat myös perheeseen tai parisuhteeseen, asiat muuttuvat vieläkin ongelmallisemmiksi.

Intrumin äskettäin julkaiseman Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin 2019 (ECPR) tulokset osoittavat, että taloudelliset ongelmat aiheuttavat merkittäviä jännitteitä parisuhteissa. Tämä korostuu erityisesti naisten vastauksissa.

Yli 29 % eurooppalaisista naisista oli samaa mieltä, että talousasiat aiheuttavat ongelmia heidän parisuhteessaan. Miehistä vastaavasti koki 22 %.

Kun tuloksia tarkastellaan maittain, näyttää siltä, ​​että tšekkiläisissä parisuhteissa on eniten taloudellisia jännitteitä (42%). Seuraavana tulevat kreikkalaiset (39%) ja latvialaiset (36%). Rahahuolet vaikuttavat vähiten italialaisiin ja tanskalaisiin (9% ja 10%). Suomessa 35 % vastanneista kertoo, että talousasiat ovat aiheuttaneet jännitteitä parisuhteeseen ja 25 % kokee vaikeaksi puhua raha-asioista kumppaninsa kanssa.

Moraalinen vai taloudellinen kysymys?

Intrum ECPR -raportissa todetaan, että useammat miehet (41 %) kuin naiset (39 %) ovat "erittäin varmoja" pystyvänsä maksamaan kotitaloutensa laskut ajoissa. Vain 4 % naisista ja 3 % miehistä ei ole "lainkaan varmoja" maksukyvystään laskujen suhteen. Kuitenkin enemmistö naisista sanoo asettavansa laskujen maksamisen etusijalle päivittäisten menojen sijaan (75 % naisista, 67 % miehistä).

Miehet ovat siis luottavaisempia maksukykynsä suhteen kuin naiset. Ero miesten ja naisten välillä selittyy sukupuolten työllisyysasteen eroavaisuuksilla. Eurostatin tietojen mukaan työllisyysasteessa on edelleen huomattavia sukupuolieroja Euroopan työmarkkinoilla; miehiä on enemmän työmarkkinoilla kuin naisia.

Erot työmarkkinoilla johtavat myös tuloeroihin, mitkä puolestaan ​​vaikuttavat luotonmyöntämiseen ja luotonsaantiin. Korkeampi työllisyysaste johtaa korkeampiin tuloihin ja siten suurempaan luottamukseen laskujen maksamiseen ajallaan.

Avoin viestintä voi auttaa 

23 prosenttia kaikista vastaajista sanoi, että he yrittävät puhua taloudesta avoimesti kumppaninsa kanssa. Naisista näin vastasi 24 % ja miehistä 22 %. Vähiten taloudesta keskustellaan Romaniassa ja Tšekissä, eniten taas Tanskassa, Ruotsissa ja Alankomaissa.

Apua on tarjolla

”Keskeinen havainto vuoden 2019 ECPR:stä on kasvava stressi, jota eurooppalaiset kuluttajat kokevat henkilökohtaisen talouden suhteen. Parempi talouslukutaito eri elämän vaiheissa on ratkaisevassa osassa. Intrum kehottaakin kaikkia, jotka kamppailevat maksamattomien velkojen kanssa hakemaan apua kokeneilta asiantuntijoiltamme.”

Anna Fall, Chief Communications Officer, Intrum.

Haluatko lisätietoa?

Lataa raportti >> niin saat sähköpostiisi sekä Suomea käsittelevän maakohtaisen maksutaparaportin, että 24 Euroopan maata koskevan yhteenvedon.