Suomalaiset yritykset ennakoivat tietosuoja-asetuksen vaikuttavan maksukäytäntöihinsä

Perjantaina 25.5.2018 voimaantullut EU:n tietosuoja-asetus edellyttää eurooppalaisilta yrityksiltä entistä täsmällisempiä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita. Suomalaiset ja eurooppalaiset yritykset ennakoivat asetuksen vaikuttavan heidän maksukäytäntöihinsä.

Intrumin eurooppalaisten yritysten maksutapoja ja maksukäyttäytymistä mittaavan tutkimuksen, European Paymenet Report:n (EPR), mukaan 15 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista yrityksistä ennakoi, että tietosuoja-asetuksen soveltamisella tulee olemaan vaikutuksia heidän maksukäytäntöihinsä. Euroopassa tuntemukset olivat samansuuntaisia, jossa 14 prosenttia yrityksistä koki samoin.

- Nyt voimaan tullut asetus määrittää yrityksille uusia ja aikaisempaa täsmällisempiä henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä velvoitteita ja toisaalta laajentaa yksilön oikeuksia omien tietojen hallintaan. On selvää, että tietosuoja-asetuksen soveltaminen on pakottanut useat yritykset tarkastamaan vallitsevia käytäntöjään asiakasrekisteriin ja myyntiehtoihin liittyen. GDPR ei vaikuta maksutapoihin, vaan pikemmin siihen, miten maksamisen yhteydessä vastaanotettavaa tietoa käsitellään ja hallinnoidaan. Maksutietojen sisältämiä henkilötietoja tulee käsitellä uuden asetuksen edellyttämällä tavalla, ja yrityksen rooli henkilötietojen käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä tulee olla selvä, selventää Juha Iskala, Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja raportin tulosta.

GDPR:n tunnettuus Suomessa on kohtalaisella tasolla verrattuna muuhun Eurooppaan. Kysyttäessä yrityksiltä arviota GDPR:n soveltamisen vaikutuksista yrityksen maksamiseen liittyviin käytäntöihin, 14 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista yrityksistä kertoi, etteivät ole kuulleet GDPR:stä aikaisemmin. Euroopassa keskimäärin joka neljäs yritys ei ollut kuullut lainkaan tietosuoja-asetuksesta.

- Tulos kertoo merkittävistä kulttuurieroista eri maiden välillä. Suomessa ja Pohjoismaissa yritykset noudattavat tarkasti heille asetettuja vastuita ja velvollisuuksia, mikä heijastuu maksutaparaportin vastauksissa.

Vähiten tietämystä tietosuoja-asetuksesta oli yrityksillä Kreikassa (69 %), Bosnia & Hertsegovinassa (67 %) ja Sloveniassa (62 %).

Tanskassa vain 2 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, ettei ole kuullut GDPR:stä, Tsekeissä vastaava luku oli 6 prosenttia, Ruotsissa 9 prosenttia, Portugalissa 11 prosenttia ja Itävallassa 12 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan keskimääräinen kulu tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyen koko Euroopassa on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä arviolta 8 000 euroa ja suurissa yrityksissä arviolta 65 000 euroa.

Euroopan tietosuoja-asetuksen, European General Data Protection (GDPR) soveltaminen astui voimaan Euroopan unionin jäsenmaissa perjantaina 25.5.2018, ja se koskee kaikkia eurooppalaisia yrityksiä.

Intrumin European Payment Report perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin 29 Euroopan maassa helmi-maaliskuussa 2018. Raportin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys eurooppalaisten yritysten maksutavoista ja taloudellisesta tilasta, ja sitä varten haastateltiin 9 840 eurooppalaista yritystä.

Lisätietoja antavat:

Juha Iskala, myynti- ja markkinointijohtaja, Intrum
juha.iskala@intrum.com, puh: 050 370 6333

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum
leena.rindell@intrum.com, puh: +358 9 229 11 623

Lue kaikki tulokset ja lataa raportti käyttöösi

Yrityksen nimi