Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen perinnässä noudatetaan asiakasmaksuista säädettyä lakia - päätöksen maksusta ja toimeenpanosta / ulosotosta tekee aina toimeksiantaja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään laissa. Kunta ja sairaanhoitopiirit voivat päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Palveluiden maksullisuus on siten kunnan poliittinen ja taloudellinen päätös. Maksusta vapauttaminen tai maksun maksaminen sosiaalitoimen (kela) toimesta perustuu myös lakiin ja viranomaisohjeistukseen. Lue lisää: https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut

Kunta voi käyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen operoinnissa ulkopuolista teknistä kumppania, kuten Intrumia. Intrum perii asiakasmaksun hyvää perintätapaa ja lakia noudattaen asiakkailta, joilla on maksuvelvollisuus,  huomioiden kuitenkin asiakkaan taloudellinen tilanne. Mikäli asiakas on maksukyvytön, perintä keskeytyy. Tällä menettelyllä vältetään turhien perintäkulujen aiheuttaminen maksukyvyttömälle asiakkaalle. Intrum kohtelee asiakkaitaan yhdenvertaisesti. Päätöksen saatavan perinnästä luopumisesta tekee aina julkisyhteisö.

Voiko potilasmaksuja myydä edelleen?

Perintätoimistot eivät osta potilasmaksujen laskuja. Potilasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, joita julkisyhteisö ei voi myydä, eikä perintätoimisto voi ostaa. Ulosottokelpoisuus ei siirtyisi kaupan mukana, eikä niihin voi hakea päätöstä käräjäoikeudelta.

Mikä on Intrumin rooli potilassaatavan ulosottoon lähettämisessä?

Perintätoimistot kuten Intrum voivat toimia julkisyhteisön teknisenä toimittajana. Julkisyhteisö tekee aina päätöksen ulosottoperinnän käynnistämisestä. Sitä ei koskaan tee perintätoimisto.

Kuka arvioi asiakkaan maksukyvyn?

Asiakkaan maksukyvyn arvioimisessa perintätoimistot voivat toimia julkisyhteisöjen neuvonantajina.

Miksi kunnat kääntyvät ulkopuolisten luotonhallintayhtiöiden puoleen potilasmaksujen perinnässä?

Luotonhallintayrityksillä on paremmat tekniset valmiudet laskutuksen ja perinnän operointiin, kuin monilla julkisyhteisöillä. Tämän takia perintätoimistojen teknisenä toimittajana toimiminen on julkisyhteisöille huomattavasti edullisempaa kuin oma työ. Oikeusministeriö on edistänyt tätä prosessia.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com