Intrum-konsernin osavuosikatsaus, heinä-syyskuu 2019

Intrum-konsernin osavuosikatsaus, heinä-syyskuu 2019

Vahva tuloskehitys ja vakaa operatiivinen suorituskyky leimasivat kolmatta vuosineljännestä.

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,786 miljoonaan Ruotsin kruunuun (3,180)
  • Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) kasvoi 1,476 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,095)
  • Nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli 4.4x (3.8x)
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo oli 831 miljoonaa Ruotsin kruunua (927). Ostettujen saatavien salkun tuotto kasvoi 15 prosenttiin (13)
  • Nettotulos kasvoi 579 miljoonaan Ruotsin kruunuun (396), ja osakekohtainen tulos nousi 4.26 Ruotsin kruunuun (3.02)
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 1,306 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,214)

Pääjohtaja Mikael Ericson:

"Kolmas vuosineljännes oli jälleen aktiivinen neljännes Intrumille. Otimme useita menestyksekkäitä askelia jatkaaksemme ja normalisoidaksemme velkojen maturiteettiprofiilia, meille houkuttelevin ehdoin, mikä heijastaa markkinajohtajan asemaamme ja matalan riskin liiketoimintaprofiiliamme. Hyvä tuloskehitys jatkui vuosineljänneksellä oikaistun liikevoiton (EBIT) noustessa 35 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ostettujen saatavien salkun tuottoprosentti oli 15 prosenttia kuluneella neljänneksellä aiempien vuosineljännesten mukaisesti ja 13 prosenttia yli tavoitteemme. Kuten vuoden ensimmäisellä puoliskolla, näkymät markkinoilla ovat edelleen houkuttelevia vahvan tarjonnan ja vakaan salkun kehityksen näkökulmasta. Luotonhallintapalveluiden toiminnot menestyivät hieman yli odotustemme, vaikka Espanja jatkaa vastatuuleen. Luotonhallintapalveluiden oikaistu 24 prosentin käyttökate kertoo kasvun supistumisesta edelliseen vuosineljännekseen sekä viime vuoteen verrattuna, mikä johtuu voimakkaammasta –kausiluonteisuudesta ja toimintojemme laajentumisesta Etelä-Euroopassa.

Osana pyrkimyksiämme parantaa operatiivista tehokkuutta käynnistimme heinäkuussa tehokkuuden parantamisohjelman, jonka tavoitteena on 60 miljoonan euron parannusta nettotulokseemme. Ohjelma etenee, ja alamme nähdä ensimmäisiä hyötyjä yleisten kustannusten suhteen vuosineljänneksen loppua kohden."

Lisätietoja

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations
puh: +46 (0) 8 546 102 02, sähköposti: viktor.lindeberg@intrum.com

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 23. päivänä lokakuuta 2019 kello 07.00 a.m. CET.