Intrum-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Intrum-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Merkittävä tulosparannus vuodentakaiseen

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,752 miljoonaan Ruotsin kruunuun (3,115)
  • Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) kasvoi 1,350 miljoonaan Ruotsin kruunuun (973)
  • Nettovelka suhteessa käyttökatteeseen (Net Debt / Cash EBITDA) laski 4.0x (4.3x)
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo oli 1,277 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,373). Ostettujen saatavien salkun tuotto kasvoi 16 prosenttia (15)
  • Nettotulos kasvoi 739 miljoonaan Ruotsin kruunuun (364), ja osakekohtainen tulos oli 5.63 Ruotsin kruunua (2.77)
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 1,352 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,448)

Pääjohtaja Mikael Ericson:

– Aloitimme vuoden 2019 myönteisesti tekemällä merkittävän tulosparannuksen, mikä on selvä osoitus siitä, että olemme oikealla polulla kohti vuoden 2020 tulostavoitteitamme. Kuten olimme ennustaneet ja toivoneetkin, oikaistu liikevoittomme kasvoi 39 prosenttia perustuen pitkälti kumppanuuteemme italialaisen Intesa Sanpaolon kanssa sekä liiketoimintojemme vakaaseen tuloskehitykseen. Ensimmäistä kertaa 12 kuukauden juokseva rahavirtamme (rolling 12-month cash EBITDA) ylitti 10 miljardia Ruotsin kruunua, mikä tarkoittaa sitä että velan vipuvaikutus (leverage) on pudonnut tasolle 4.0x.

– Ostettujen saatavien liiketoiminta pääsi hyvään tulokseen toisena perättäisenä vuosineljänneksenä ostettujen saatavien salkun tuoton kasvaessa 16 prosenttia. Luotonhallintapalveluiden liikevoitto (revenues) kasvoi 8 prosenttia viime vuoteen verrattuna tosin vaatimattomalla katteella johtuen pääosin Italian liiketoimintojen käynnistysvaiheesta sekä haasteista Espanjan markkinassa. Tulemme pureutumaan näihin syihin edellä mainituilla markkina-alueilla vuoden 2019 aikana, sillä luotonhallintapalveluiden kannattavuuden parantaminen on yksi keskeisiä ajureita vuoden 2020 tavoitteidemme saavuttamisessa. Ilman Italian ja Espanjan liiketoimintahaasteita konsernin kate olisi ollut yhden prosenttiyksikön parempi viime vuoteen verrattuna.

– Euroopan luotonhallintamarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa eikä vähiten Etelä-Euroopassa. Säännöstelyn lisääntyminen luo pankeille paineita tarttua järjestämättömien lainojen hoitoon taseissaan, mikä puolestaan luo mahdollisuuksia Intrumille. Näemme vuoden 2019 valoisana Intrumin kehityksen kannalta ja matkallamme kohti 2020 tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director,
tel: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Head of Investor Relations
tel: +46 8 546 103 42

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 26. päivänä huhtikuuta 2019 kello 07.00 a.m. CET.

Lue koko 2019 Q1 tulosraportti