Perinnän velkapääomat kasvavat Suomessa

Perintätoimeksiantojen lukumäärät Suomessa ovat pysyneet lähes muuttumattomina viimeisten vuosien aikana, mutta velkapääomat ovat kasvaneet 20 % vuodesta 2015. Velkapääomat ovat suurimmat 30–60 -vuotiailla.

Intrumin vasta julkistetun, uuden Nordic Debt Collection -analyysin mukaan Suomen viimeaikainen taloudellinen kasvu ei näy perintätoimeksiantojen määrien vähenemisenä. Sen sijaan kolmen vuoden seuranta-ajanjakson valossa näyttää siltä, että perintätoimeksiantojen lukumäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina, mutta samaan aikaan velkapääomat ovat kasvaneet 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että velkaa kasautuu yhä enemmän samoille kuluttajille, eli niin sanotut monivelkaiset henkilöt velkaantuvat entisestään.

- Talouden suhdannemuutokset näkyvät kuluttajien velkaantumista kuvaavissa perintätilastoissa viiveellä. Talouden elpyminen ei vielä tällä hetkellä näy selkeästi perintätilastoissa. Kun taloudellinen tilanne paranee, kotitalouksien varallisuus hiljalleen kasvaa, jonka seurauksena yhä harvemmat kuluttajien laskut päätyvät perintään, toteaa Juha Iskala, Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Suomessa.

Vuonna 2017 kotitalouksien kulutus ylitti käytettävissä olevat tulot, mikä lisäsi lainojen kysyntää Suomessa. Suuntaus näyttäisi olevan, että eniten velkaantuvat juuri 30-60 vuotiaat aikuiset ja keski-ikäiset henkilöt, joilla näyttää olevan eniten myös kulutusluottoihin perustuvaa velkaa.

- On luonnollista, että juuri 30-60 -vuotiailla on suurimmat velkapääomat. Tuohon ruuhkavuosien elämänvaiheeseen kasaantuvat tyypillisesti suurimmat kuluerät. Samaan aikaan rahoitusta on runsaasti ja suhteellisen helposti saatavilla, Iskala jatkaa.

Suomen taloudellinen kasvu on Pohjoismaiden nopeinta, ja työttömyysaste on pudonnut kolme prosenttia kuluneiden kolmen vuoden aikana verrattuna.

- Uskomme perintätoimeksiantojen määrien laskevan Suomessa, mikäli työmarkkinat piristyvät ja palkkataso tulee kasvamaan. Velkapääomat sen sijaan laskevat hyvin hitaasti, ennustaa Juha Iskala.

Analyysi on ladattavissa kokonaisuudessaan sisältäen myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan tilastot osoitteessa www.intrum.fi/raportit.

Lisätietoja ja mahdolliset yhteydenotot analyysiin liittyen:

Juha Iskala, myynti- ja markkinointijohtaja, Intrum Oy, puh: +358 50 370 6333, juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy, puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com

Tietoja Nordic Debt Collection -analyysista

Tässä analyysissa esiintyvät perintätilastot ovat peräisin Intrumin omasta aineistosta. Aineistossa on mukana ainoastaan B2C toimeksiannot, ja ostetut saatavat on suljettu tästä aineistosta pois. Aikasarjat koskien aineistoja Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta kattavat aikavälin Q1 2015 - Q2 2018. Aikasarjat Norjasta on päivätty aikavälille Q1 2006 - Q2 2018. Kaikki sisään tulevat perintätoimeksiannot on laskettu mukaan sen vuosineljänneksen aineistoon, jona olemme ne vastaanottaneet. Muu analyysissä käytetty data on merkitty asianmukaisin lähdeviittein.