Mistä naisten ja miesten väliset erot perintätoimeksiantojen määrissä johtuvat?

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi vaikuttaa olevan Pohjoismaiden tasa-arvoisin maa perintätoimeksiantojen sukupuolijakaumalla mitattuna, vaikka erojakin löytyy. Tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa keskimäärin 60 % perintätoimeksiannoista kohdistuu miehiin. Suomessa vastaava luku on 54,6 %.

Pohjoismaat ovat tunnetusti maailman edistyksellisimpiä valtioita, mitä tulee miesten ja naisten välisen tasa-arvon kehittymiseen maailmassa. Intrumin tuore tutkimus paljasti yllättävän kuilun miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa perintätoimeksiantojen välillä, kun tutkimusaineistossa analysoitiin miljoonien suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten kuluttajien perintätoimeksiantoja niin toimeksiantojen lukumäärän, velkapääoman sekä demograafisten muuttujien kehityksen suhteen.

Tutkimuksen mukaan miehet siis edustavat Pohjoismaissa enemmistöä perintätoimeksiantojen lukumäärällä mitattuna.

Näin Pohjoismaat erosivat toisistaan perintätoimeksiantojen määrillä ja sukupuolijakaumalla mitattuna:

  • Suomessa sukupuolijakauman välinen ero on Pohjoismaiden pienin, perintätoimeksiannoista miehillä 54,6 % ja naisilla 45,4 %.
  • Norjassa sukupuolijakauman välinen ero on Pohjoismaiden suurin; perintätoimeksiannoista miehillä 60,9 % ja naisilla 39,1 %.
  • Ruotsissa ja Tanskassa miesten osuus perintätoimeksiannoista on hieman alle 60 % (58 % ja 58,4 %).
  • Miesten ja naisten väliset erot ovat pysyneet suhteellisen muuttumattomina viiden vuoden tarkasteluajanjaksolla.

Mistä erot miesten ja naisten välisessä maksukäyttäytymisessä ja perintätoimeksiantojen määrissä sitten johtuvat?

– Naiset näyttäisivät olevan tunnollisempia maksajia kuin miehet, minkä johtopäätöksen voi tehdä Intrumin vuosittain teettämästä Eurooppalaisesta kuluttajien maksutapatutkimuksesta jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan maksukäyttäytymiseensä liittyviä väittämiä, kertoo Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

–Sukupuolten väliset erot maksumoraalissa eivät yksinään selitä sitä, miksi miehillä on enemmän perintätoimeksiantoja. Työmarkkinatilanteen sekä palkkakehityksen muutokset vaikuttavat luotonantomarkkinaan ja siten luotonsaantiin. Miesten palkkakehitys sekä työllisyys on ollut keskimäärin naisia parempi, minkä johdosta miehillä on ollut naisia paremmat mahdollisuudet lainanottoon, mikä näkyy myös perintätilastoissa. Joissain kotitalouksissa miehet hoitavat edelleen pääosan kotitalouden talousasioista, kuten esimerkiksi liikennevakuutuksista ja sähkölaskuista. Näiden seikkojen johdosta miehet saattavat olla yliedustettuna perintätilastoissa. Toki on muistettava, että miehet ovat yleisesti ottaen riskihakuisempia kuin naiset ja saattavat siten myös ajautua helpommin epäedullisiin taloudellisiin tilanteisiin, avaa Iskala raportin tuloksia.

Näin monta prosenttia enemmän naisista kuin miehistä oli sitä mieltä, että ”on tärkeää maksaa laskut aina ajallaan”:

  • Suomi: 8 prosentti
  • Ruotsi: 9 prosenttia
  • Norja: 10 prosenttia
  • Tanska: 11 prosenttia

– Näyttäisi siltä, että miehet eivät pidä laskujen maksua ajallaan yhtä tärkeänä kuin naiset, kahdeksan prosentin ero on merkittävä, Iskala toteaa.

Lue ja lataa raportti

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, juha.iskala@intrum.com, puh: 050 370 6333
Leena Rindell, viestintäpäällikkö, leena.rindell@intrum.com, puh: +358 9 229 11 623

Nordic Debt Collection -raportista

Nordic Debt Collection -analyysissa esitetty perintätieto perustuu Intrumin omaan dataan. Perintätietoon sisältyy ainoastaan kuluttajaliiketoiminnan perintätiedot (B2C). Ostettujen saatavien tieto on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Uudet ja aiemmat asiakkaat on voitu sulkea tiedoista pois markkinan muutosten mahdollisimman tarkan esitystavan vuoksi. Tiedot on kerätty Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta kattaen aikajakson Q1 2015 - Q2 2019. Norjan tiedot kattavat aikajakson Q1 2006 - Q2 2019. Kaikki perintätoimeksiannot on raportoitu sille vuosineljännekselle, jolloin toimeksianto kirjattiin vastaanotetuksi Intrumille. Muut käytetyt lähteet on ilmoitettu viitteissä.