Kuudella prosentilla yrityksistä ilmeni maksuviiveitä vuoden ensimmäisellä kvartaalilla

Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on kasvanut 1,28 prosenttiyksikköä ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna, selviää Intrumin kvartaaleittain toteutettavasta yritysten maksuviiveraportista.

Intrumin tutkimusaineisto kattoi yhteensä 319 150 yritystä Suomesta. Näistä noin kuudella prosentilla eli 19 410 yrityksellä ilmeni maksuviiveitä. Tulos oli korkein kahden aiemman vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

–Tämä on selkeä merkki siitä, että ajat ovat muuttuneet Suomessa epävarmemmiksi. Signaaleja talouden heikkenemisestä on nähtävissä myös Intrumin tuoreesta Eurooppalaisesta maksutapatutkimuksesta, jonka mukaan 46 % suomalaisista yrityksistä arvioi Suomen talouden ajautuvan taantumaan viimeistään seuraavan kahden vuoden kuluessa. 8 prosenttia suomalaisista yrityksistä arvioi maan jo olevan taantumassa, ja 13 prosenttia yrityksistä arvioi taantuman olevan käsillä jo vuoden sisällä, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala toteaa.

Maakuntien väliset erot pieniä

Yritysten maksuviiveraportin maakuntakohtainen vertailu näyttää, että erot maakuntien välillä ovat hyvin pieniä. Satakunnassa maksuviiveitä näytti olevan yli 7 prosentilla yrityksistä, kun taas Pohjanmaalla yritysten maksuviiveet jäivät alle viiden prosentin tuntumaan. Muissa maakunnissa maksuviiveellisten yritysten määrät olivat 5-6 prosentin luokkaa. Tilastojen valoissa maakunnista Ahvenanmaalla ilmenee perinteisesti vähiten maksuviiveitä, tässä otannassa tosin viiveiden määrät olivat nousseet 2,43 prosentista 3,34 prosenttiin.

Majoitus- ja ravintola-alalla runsaasti maksuviiveitä

Toimialakohtaisessa vertailussa huomataan, että majoitus- ja ravintola-alan yritysten maksuviiveet ovat nousseet erittäin korkealle, 13,2 prosenttiin vuodentakaisesta 11,2 prosentista. Toiseksi eniten maksuviiveitä ilmeni vesi- ja jätehuollon yritysten keskuudessa, jossa maksuviiveitä esiintyi 8,6 prosentilla yrityksiä (7,1 %). Vähiten viiveitä ilmeni sähkö-kaasu, lämpö- ja jäähdytysliiketoiminnassa eli 3,0 prosentilla alan yrityksistä.

Linkki tulosgraafeihin

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
Puh: +358 9 229 11 623, leena.rindell@intrum.com