Maksuviivetutkimus: Vuoden viimeisellä neljänneksellä maksuviiveellisiä yrityksiä 5,46 % - maksuviiveiden trendi laskeva vuonna 2019

Yritysten maksuviiveiden määrien kehityksessä näkyy vuosittain tiettyä säännönmukaisuutta, selviää Intrumin maksuviivetutkimuksesta. Loppuvuotta kohden maksuviiveellisten yritysten osuus kaikista yrityksistä pienenee. Loka-joulukuussa 2019 maksuviiveellisiä yrityksiä oli 5,46 prosenttia, muutosta edellisvuoteen oli vain +1,10 prosenttia.

Keskimäärin noin kuudella prosentilla yrityksistä ilmenee maksuviiveitä. Osuudet ovat vaihdelleet 5,5 - 6,1 prosentin välillä ajanjaksolla 2017-2019. Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala, onko kuusi prosenttia paljon, kun puhutaan maksuviiveistä?

– Kyllä se on paljon, maksuviiveet kielivät yritysten todellisista maksuvaikeuksista varsinkin pienyritysten kohdalla. Suurissa yrityksissä maksuviiveet johtuvat usein maksuehtojen tarkoituksellisesta pidentämisestä, kuten selviää myös Intrumin European Payment Report 2019 -julkaisusta, Iskala jatkaa.

– Joillain toimialoilla maksuviiveellisten yritysten osuus kaikista alan yrityksistä on jopa kaksinkertainen, esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusalalla, rakentamisessa ja teollisuudessa, joissa esiintyy paljon kausiluontoisuutta. Maksuviiveiden seurannaisvaikutukset ovat suuria, kun myyvät yritykset eivät saa rahojaan mikä puolestaan vaikuttaa heidän operatiiviseen toimintaansa, Iskala toteaa.

– Maksuviiveet kertovat yrityksen taloudellisesta tilasta ja niiden kasautuminen taloudellisen tilanteen heikentymisestä, joita seuraamalla voi arvioida yrityksen konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä, Iskala kertoo.

Maksuviiveellisten yritysten osuudet näyttävät kääntyvän laskuun loppuvuodesta. Miksi trendi on laskeva?

– Monien yritysten palveluiden ja tuotteiden kysyntä on parempi loppuvuodesta, mikä parantaa niiden maksukykyä ja pienentää maksuviiveiden määrää. Alkuvuonna yritysten maksuvaikeudet johtuvat heikommasta kassavirrasta.

Maksuviiveet toimialoittain ja maakunnittain

Vuoden viimeisellä neljänneksellä toimialaryhmistä eniten maksuviiveitä ilmeni majoitus- ja ravitsemistoimialalla, noin 13 prosentilla alan yrittäjistä. Vuodentakaiseen verrattuna 11 maksuviiveellisten yritysten osuus oli kasvanut kaksi prosenttiyksikköä. Majoitus- ja ravitsemistoimialan maksuviiveellisten yritysten osuus on pysytellyt vuonna 2019 13 prosentin tuntumassa. Vesi- ja jätehuollon ja ympäristön puhtaanapidon alalla maksuviiveellisten yritysten osuus kasvoi 8 prosentista 10 prosenttiin loka-joulukuussa. Koko vuoden 2019 osalta tämän toimialan yrityksillä oli toiseksi eniten maksuviiveitä, keskimäärin 8,75 prosentilla.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten maksuviiveellisiä yrityksiä löytyi Kainuusta, Satakunnasta ja Pohjois-Savosta loka-joulukuussa, kun taas vähiten Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy,
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
puh:+358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com

Tietoja maksuviiveraportista:

Intrumin maksuviivetutkimus kuvaa maksuviiveellisten yritysten osuutta kaikista yrityksistä kvartaaleittain sekä vuositasolla Suomessa. Tiedot pohjautuvat Intrumin omaan dataan. Maksuviiveellisellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka ei ole maksanut laskuaan tai laskujaan eräpäivään mennessä ja lasku tai laskut ovat siirtyneet perintään tarkasteluajankohtana.