Yritysten maksuviiveet pysyneet lähes ennallaan vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna

Intrum seuraa kvartaaleittain yritysten maksuviiveiden kehitystä. Alkuvuonna näkynyt maksuviiveiden määrän lisääntyminen on sittemmin tasaantunut. Vuoden kolmannella neljänneksellä hieman alle kuudella prosentilla kaikista yrityksistä ilmeni maksuviiveitä. Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus oli lähes muuttumaton, muutosta tapahtui -0,72 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Majoitus- ja ravitsemisalalla maksuviiveitä ilmeni joka kahdeksannella yrityksellä, lukumäärä oli kasvanut prosentin vuodentakaiseen verrattuna.

 – Maksuviiveiden määrä näyttää olevan kasvussa majoitus- ja ravitsemisalalla, johon liittyy perinteisesti voimakasta kausivaihtelua. Myös kuljetus- ja varastointialalla näkyi maksuviiveiden kasvua kuin myös rahoitusalalla, jossa on maksuviiveiden määrä on perinteisesti ollut pieni, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.  

– Rakentamisessa viiveiden kasvua ei ole vielä näkynyt, vaikka rakentamisen volyymit ovat kasvaneet, Iskala toteaa.

Suurilla yrityksillä maksuviiveet todennäköisempiä kuin pienillä yrityksillä

Intrumin aineistossa oli yhteensä 324 384 yritystä, joista valtaosa on pieniä yrityksiä.  Henkilöstömäärillä mitattuna yli sadan hengen yrityksissä maksuviiveitä esiintyi 33 %:lla kokoluokan yrityksistä. Kokoluokan maksuviiveiden määrä väheni viisi prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Pienillä 1-4 henkilöä työllistävissä yrityksissä maksuviiveitä ilmeni noin viidellä prosentilla yrityksistä. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä yleisempiä maksuviiveet näyttäisivät olevan.

Intrumin Eurooppalaisen maksutaparaportin mukaan suomalaisten yritysten maksuviiveiden pääasialliset syyt liittyvät useimmiten hallinnolliseen tehottomuuteen.

Lataa yritysten maksuviiveraportti 2019 Q3.

Lisätietoja

Juha Iskala, Intrum Oy, myyntijohtaja
puh: 050 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, Intrum Oy, viestintäpäällikkö
puh:+358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com