Maksuaikoja suitsimalla saataisiin piristysruiske taloudelle

Maksuajat pitenevät yritysten tahallisen viivyttelyn seurauksena. Tämä aiheuttaa vakavia ongelmia pk-yrityksille, jotka muodostavat talouden ytimen niin Suomessa kuin Euroopassa. Niiden avulla talous olisi mahdollista kääntää nousuun.

Tehokas rahankierto on yritykselle elinehto. Suomalaiset yritykset kirjaavat vuosittain luottotappioksi prosentin liikevaihdostaan, ja pitkittyvistä maksuajoista kärsii valtaosa yrityksistä.

Joka viides yritys Suomessa kokee pitkittyvien maksuaikojen vaikuttavan niiden likviditeettiin joko paljon tai jonkin verran. Joka kuudes kertoo, että maksuviiveet estävät yritystä kasvamasta. Joka kymmenes sanoo, että maksuviiveet vaikuttavat siihen, etteivät ne pysty palkkaamaan lisää henkilöstöä.

- Lukemat ovat Euroopan mittakaavassa maltilliset, mutta ongelma on silti merkittävä. Maksuviiveisiin sitoutuu huomattava potentiaali, joka olisi mahdollista valjastaa yritysten ja sitä kautta Suomen talouden liike-energiaksi, toteaa johtaja Juha Iskala Intrum Justitialta.

 

Yrityksillä itsellään olisi ratkaisun avaimet käsissään, sillä suurimpana syynä asiakkaiden maksuviiveisiin pidetään tahallista viivyttelyä. Tahallisen maksun viivästyttämisen isäksi kolmea yritystä neljästä on painostettu pidempiin maksuehtoihin kuin mitä ne olisivat valmiita myöntämään.

- Pk-yrityksillä ei useinkaan ole muuta mahdollisuutta kuin taipua suurempien yritysten painostukseen. Tämä aiheuttaa noidankehän yritystenväliseen maksuliikenteeseen. Kun yritykset saavat maksun myymistään tuotteista ja palveluista yhä pidemmän ajan päästä, ne joutuvat usein maksamaan hitaammin myös omat laskunsa.

Tiedot perustuvat Intrum Justitian maksutaparaporttiin. Raportti perustuu 29 Euroopan maassa helmi-maaliskuussa 2017 toteutettuun kyselytutkimukseen. Raportissa vertaillaan maakohtaisia ja kansainvälisiä trendejä maksukäyttäytymisessä ja maksutavoissa. 

Viisi vinkkiä yrityksen parempaan taloudenhallintaan

  1. Huolehdi, että yritykselläsi on johdonmukainen ja ajantasainen luottopolitiikka.
  2. Varmista, että myyt asiakkaille, joiden maksukykyyn voit luottaa. Tarkista myös jo olemassa olevien asiakkaiden maksukyky säännöllisesti.
  3. Muistuta viivästyneistä maksuista ripeästi. Mitä tuoreempi saatava on, sitä todennäköisemmin se maksetaan.
  4. Huolehdi, että myynti- ja talousosasto toimivat yhteistyössä luottotappioiden torjumiseksi.
  5. Tasapainota asiakasrakennetta riskien ja kasvupotentiaalin perusteella.

 

Lisätietoja:
Juha Iskala, johtaja, Intrum Justitia Oy, juha.iskala@intrum.com, puhelin 050 370 6333
Katja Luotola, viestintäpäällikkö, Intrum Justitia Oy, katja.luotola@intrum.com, puhelin 050 302 5639

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 4 000 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 643 miljoonaa euroa. Suomessa Intrum Justitialla on noin 400 työntekijää. www.intrum.fi