Intrum-konsernin osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2019

Kehitys vakaata, Euroopanlaajuinen jalanjälki saavutettu

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,784 miljoonaan Ruotsin kruunuun (3,630)
  • Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) kasvoi 1,561 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,196)
  • Nettovelka suhteessa käyttökatteeseen nousi 4.3x (3.9x)
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo oli 1,436 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,385). Ostettujen saatavien salkun tuotto kasvoi 15 prosenttiin (14)
  • Nettotulos kasvoi 879 miljoonaan Ruotsin kruunuun (701), ja osakekohtainen tulos nousi 6.26 Ruotsin kruunuun (5.33)
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 1,897 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,679)
  • Strateginen yhteistyösopimus kreikkalaisen Piraeus-pankin kanssa
  • 60 miljoonan tehokkuusohjelman käynnistys tukemaan vuoden 2020 tavoitteita

Pääjohtaja Mikael Ericson:

– Olen tyytyväinen voidessamme kertoa jälleen hyvästä ja vakaasta kehityksestä toisella vuosineljänneksellä oikaistun liikevoiton ollessa 31 prosenttia vuodentakaisesta. Luotonhallintapalveluiden kannattavuus on parantunut, ja ostettujen saatavien salkun portfolioinvestoinnit ovat tuottaneet vakaan 15 prosentin tuoton. Näistä seurasi 6.26 Ruotsin kruunun osakekohtainen tuotto, vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien kehityksen jatkuessa.

– Olemme vahvistaneet kvartaalin aikana jalanjälkeämme Etelä-Euroopassa solmimalla strategisen yhteistyösopimuksen kreikkalaisen Piraeus-pankin kanssa. Kumppanuus oli viimeinen askel, joka turvasi johtoasemamme kaikilla merkittävillä markkina-alueilla Euroopassa.

– Osana toiminnan tehokkuutta lisäävinä toimenpiteinä tulemme käynnistämään tehokkuuden parantamisen ohjelman, jolla tavoitellaan 60 miljoonan euron parannusta nettotulokseemme vuonna 2020. Ohjelma tulee sisältämään toimenpiteitä, joiden avulla varmistamme saavamme parhaan hyödyn yrityksemme koosta ja skaalaeduista, ja näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi Solvian ostetun liiketoiminnan yhdistäminen Intrumin olemassa oleviin Espanjan toimintoihin, sekä avainhankkeiden kuten IT:n entistä tarkempi priorisointi. Näiden toimien avulla tulemme luomaan perustan entistä kilpailukykyisemmälle ja tehokkaammalle Intrumille vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin.

Lisätietoja:

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations
tel: +46 (0) 8 546 102 02

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 18. päivänä heinäkuuta 2019 kello 07.00 a.m. CET.