Intrumin tulos 2019

Intrumin vuosi 2019 päättyi vahvasti, mutta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vaikuttivat raportoituihin tuloksiin. Luotonhallintapalveluiden liikevoittomarginaali oli vakaa ja kustannuskontrolli hyvä. Portfolioinvestointien loppuvuosi 2019 oli vahva. Lähtökohdat kasvun jatkumiselle 2020-luvulle siirryttäessä ovat vankat.

Neljäs vuosineljännes, lokakuu-joulukuu 2019

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 4,663 miljoonaan Ruotsin kruunuun (3,517).
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,821 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,236).
 • Kohonneet kertaluonteiset erät vuosineljänneksellä:
  • Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin käteisvarojen arvonalentuminen Espanjassa 2,9 miljardia Ruotsin kruunua heijastivat muuttuneita markkinaolosuhteita ja näkyivät luvuissamme parin viimeisen vuosineljänneksen aikana.
  • Muut kertaluonteiset erät yhteensä 1,3 miljardia Ruotsin kruunua, josta säästöohjelman osuus oli 0,6 miljardia Ruotsin kruunua.
 • Nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli 4.3x (4.3x)
 • Portfolioinvestoinnit olivat viimeisellä kvartaalilla 3,780 miljoonaa Ruotsin kruunua (5,444) ja investointien tuotto nousi 14 prosenttiin (13)
 • Nettotulos laski -2,482 miljoonaan Ruotsin kruunuun (482), ja osakekohtainen tulos laski -18.84 Ruotsin kruunuun (3.70)
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 1,837 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,813)

Vuoden 2019 tulos

 • Konsernin liikevaihto oli 15,985 miljoonaa Ruotsin kruunua (13,442).
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 6,208 miljoonaan Ruotsin kruunuun eli 38 prosenttia verrattuna vuoden 2018 oikaistuun liikevoittoon (EBIT), joka oli 4,500 miljoonaa Ruotsin kruunua.
 • Nettotulos oli -285 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,943) ja osakekohtainen tulos oli -2,76 Ruotsin kruunua. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla kertaluontoisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 27,8 kruunua.
 • Operatiivisen toiminnan rahavirta oli 6,392 miljoonaa Ruotsin kruunua (6,154).
 • Portfoliosijoitusten kirjanpitoarvo, mukaan lukien kiinteistöt ja yhteisyritykset, nousi 10 prosenttia edellisen vuoden lopusta. Vuoden 2019 portfolioinvestointien arvo oli 7 324 miljoonaa Ruotsin kruunua (11 854). Portfolioinvestointien tuotto oli 15 prosenttia (14).
 • Luottohallintapalveluiden liikevaihto kasvoi 21 prosenttia ja käyttökate oli 26 prosenttia kertaluonteiset kulut pois lukien
 • Yhtiön hallitus ehdottaa osingoksi 11,0 Ruotsin kruunua (9.50) osakkeelta.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kuten marraskuussa 2019 tiedotimme, konsernissa otettiin käyttöön uusi organisaatiorakenne 1.1.2020 alkaen. Muutoksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja siten vahvistaa kilpailukykyä. Aiempi maantieteellisiin alueisiin perustuva organisaatiorakenne poistui, ja nykyisten Luotonhallintapalvelut ja Portfolioinvestoinnit -liiketoiminta-alueiden rinnalle perustettiin kolmas uusi liiketoimintalinja ”Strategic Markets”, joka koostuu Intrumin markkinoista Etelä-Euroopassa (Espanja, Italia, Kreikka).

Pääjohtaja Mikael Ericson:

“Olen tyytyväinen, että liiketoiminnan kehitys eteni hyvin myös neljännellä vuosineljänneksellä, oikaistun liikevoiton noustessa 47 prosenttia edellisvuodesta, sekä portfolioinvestointien nopean kasvutahdin ja tuotto-odotuksen kuitenkin säilyessä vakaana.

Viime vuosina Espanjan markkinassa koettujen vastoinkäymisten takia olemme tehneet 2,9 miljardin Ruotsin kruunun aineettomien hyödykkeiden arvonalennuskirjauksen. Tämä oikaisu heijastaa viimeisillä vuosineljänneksillä havaittua tuottotasoa verrattuna aikaisempiin ajanjaksoihin, jolloin olosuhteet Espanjan markkinassa olivat erilaiset. Aineettomien hyödykkeiden oikaisujen lisäksi Espanjassa konsernin tulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät, jotka liittyvät aiemmin ilmoitettuun 0,6 miljardin Ruotsin kruunun säästöohjelmaan, yritysjärjestelyihin liittyvät kustannuksiin, konsernin IT-omaisuuden arvonalentumisiin ja muihin integraatiokustannuksiin liittyviin eriin.


Luotonhallinta-liiketoiminta-alue raportoi vakaan 27 prosentin käyttökatteen (27 prosenttia) ja Portfolioinvestoinnit olivat yhteensä 3,8 miljardia Ruotsin kruunua (5,4 miljardia) kasvattaen salkkujen kirjanpitoarvoa 35 miljardiin Ruotsin kruunuun vakaalla tuottotasolla.


Vuosi 2019 loi hyvän perustan tulevalle kasvulle. Vuosi 2020 on alkanut hyvin, ja näemme järjestämättömillä lainamarkkinoilla liiketoimintamahdollisuuksien jatkuvan merkittävällä tasolla koko Euroopan markkina-alueella. Pidämme tavoitteemme ennallaan: nettovelan suhteessa käyttökatteeseen 2,5-3,5x ja osakekohtaisen tuottotavoitteen 35 Ruotsin kruunua vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii meiltä virheetöntä 2020- liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamista.”

Ehdotus osinkojen jakamisesta

Intrum AB:n hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous jakaa osinkoa osakkeenomistajille 11 Ruotsin kruunua osakkeelta (9,50), mikä vastaa yhteensä 1 440 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 250).

Tulosjulkistus

Mikael Ericson, President & CEO ja Anders Engdahl, CFO, esittävät tulokset ja vastaavat kysymyksiin. Konferenssi on englanninkielinen.

Linkki livelähetykseen
https://tv.streamfabriken.com/2020-02-04-intrum-press-conference

Puhelinnumerot kokoukseen osallistumista varten:

Iso-Britannia: +44 3333000804
USA: +18558570686
Ruotsti: +46 856642651

Osallistujan pin-koodi :
66539347#

Osavuosikatsaus ja esitys ovat saatavilla osoitteessa: www.intrum.com/investors/

Lisätietoja:

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 (0) 8 546 102 02
+46 (0) 76 897 07 08
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 4. päivänä helmikuuta 2020 kello 11:30 CET.