Intrumin Q1/2018 tulos odotustenmukainen

Tämä tiedote koskee tietoa, jonka Intrum Justitia AB (publ.) on velvollinen jakamaan EU:n kilpailuviranomaisten säännösten ja arvopaperimarkkinalain nojalla. Tiedot annettiin julkisuuteen alla olevien tahojen toimesta huhtikuun 27. päivänä kello 7.00 a.m. CET.

  • Liiketulos huomioiden kertaluontoiset kulut ja ostettujen saatavien portfolioiden arvonmuutos, kasvoi 973 milj. Ruotsin kruunuun. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (pro forma) liiketulos kasvoi 10 prosenttia.
  • Ostettujen saatavien portfolioinvestoinnit ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,373 milj. Ruotsin kruunua. Ostettujen saatavien kirjanpidollinen tasearvo kasvoi 7 prosenttia vuoden 2017 lopusta.
  • Intrumin tytäryhtiöiden myynti Norjassa sekä Linforffin tytäryhtiöiden myynti Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Virossa saatiin päätökseen 20. maaliskuuta, 2018.

- Intrumin vuosi 2018 on käynnistynyt odotusten mukaisesti liiketuloksen kasvaessa 10 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Ostettujen saatavien portfolioinvestointien kehitys on hyvällä tasolla, ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoimme uusiin salkkuihin 1.4 miljardia Ruotsin kruunua. Luotonhallintapalveluiden myynti kasvoi 3 prosenttia, ja vaikka käyttökate on hiljalleen laskenut 25 prosenttiin, on kustannussäästöohjelmamme alkanut tuottaa tulosta. Odotamme katteen asteittain parantuvan vuoden 2018 loppua kohti mentäessä. Olen kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen vuoden ensimmäiseen neljännekseen, kertoo Intrumin pääjohtaja Mikael Ericson.

Yhdistyminen Lindorffin kanssa ja sitä seurannut uudelleenorganisoituminen jatkui alkuvuonna. Olemme tehneet useita toimenpiteitä varmistaaksemme integraation loppuunsaattamisen suunnitelmien mukaisesti kaikissa niissä maissa, joissa liiketoimintoja yhdistettiin. Espanjassa arviolta 18 toimipistettä tullaan sulkemaan ja henkilöstömäärää vähentämään noin 400 työntekijään. Hollannissa kahden toimiston liiketoiminnot tullaan yhdistämään kesän kuluessa.

- Toimenpiteet yhdistymisen läpiviemiseksi jatkuvat, ja työskentelemme määrätietoisesti sen eteen, että toimintamme on tehokasta ja tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme. Tähän päivään mennessä olemme arvioineet yhdistymisen tuoneen meille yhteensä 280 milj. Ruotsin kruunun arvosta synergiahyötyjä. Suunta on oikea, kun tavoitteenamme on saavuttaa synergiasäästöjä yhteensä 580 milj. Ruotsin kruunun arvosta vuoteen 2020 mennessä, sanoo Mikael Ericson.

Ensimmäisen vuosineljänneksen päätyttyä Intrum allekirjoitti sopimuksen italialaisen pankin, Banca Intensa Sanpaolon, kanssa, jonka mukaan Intrum ja Banca Intensa Sanpaolo tulevat yhdessä perustamaan markkinoiden johtavan yksikön erääntyneiden luottojen hallintaan Italiassa. Kauppa tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2018 viimeisen neljänneksen aikana, ja Intrumin nettoinvestoinnin arvioidaan olevan 670 milj. euroa.

- Yrityskauppa Intensa Sanpaolon kanssa on selkeä osoitus siitä, kuinka markkinajohtajuutemme ja useiden vuosien kokemuksemme luotonhallinnasta antaa meille mahdollisuuksia mullistaa koko luotonhallinnan toimialaa. Euroopan pankeilla on erityinen tarve löytää kumppaneita, jotka tarjoavat palveluja luottotappioiden minimoimiseen ja taseen vakauttamiseen, ja Intrum on yksi harvoista toimijoista, jotka voivat tarjota tällaista kumppanuutta, päättelee Mikael Ericson.

Osavuosikatsaus ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla konsernin verkkosivuilla osoitteessa at www.intrum.com/Investor relations.

Konsernin pääjohtaja Mikael Ericson ja virkaatekevä talousjohtaja Thomas Moss antavat lausuntonsa tuloksesta 27. huhtikuuta kello 9:00 CET. Esitystä voi seurata sivulla www.intrum.com ja/tai www.financialhearings.com. Tilaisuuteen osallistuminen puhelimitse numerossa: +46 8 566 427 01 (SE), +44 20 300 898 17 (UK), tai +1-855-753-2236 (USA).

Lisätietoja antavat:

Mikael Ericson, konsernin pääjohtaja, puh: +46 8 546 102 02
Thomas Moss, virkaatekevä CFO, puh: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Investor Relations Manager, tel: +46 8 546 103 42