Intrumilta vahva loppuvuoden tulos

Konsernin vuoden 2018 viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,517 miljoonaan Ruotsin kruunuun (3,101) vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 23 prosenttia 1,236 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,008).
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta nousi 28 prosenttia 1,813 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,340).
 • Ostettujen saatavien salkun tasearvo ylsi ennätykselliseen 5,444 miljoonaan Ruotsin kruunuun (2,784), kun mukaan luetaan yhteisyritys Intesa Sanpaolon investoinnit kyseisellä ajanjaksolla. Ostettujen saatavien salkun tuotto oli yleisesti ottaen vakaalla 16 prosentin tasolla mukaan lukien arvonmuutokset.
 • Luotonhallintapalveluiden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja käyttökate 27 prosenttia kertaluonteiset kulut pois lukien.  
 • Käyttökate suhteessa nettovelkaan oli 4.3x (4.1x) johtuen investoinneista Intesa Sanpaolo -yhteisyritykseen sekä kiinteistöihin.
 • Yhtiön hallitus ehdottaa osingoksi 9.50 Ruotsin kruunua (9.50) osakkeelta, yhteensä 1,250 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,250).

Konsernin koko vuoden tulos 2018

 • Konsernin koko vuoden 2018 liikevaihto oli 13,442 miljoonaa Ruotsin kruunua (9,434). Pro forma liikevaihto vuonna 2017 oli 12,219 miljoonaa Ruotsin kruunua. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) nousi 4,500 miljoonaan Ruotsin kruunuun kasvaen 15 % verrattuna vuoden 2017 pro forma oikaistuun liikevoittoon (EBIT) 3,925 miljoonaa Ruotsin kruunua.
 • Koko vuoden nettotulos oli 1,943 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,503), ja osakekohtainen tulos oli 14.18 Ruotsin kruunua.
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 36 prosenttia 6,154 miljoonaan Ruotsin kruunuun  (4,535).
 • Ostettujen saatavien salkun tasearvo, mukaan lukien kiinteistöt ja yhteisyritykset, kasvoi 40 prosenttia viime vuoden lopusta alkaen. Koko vuoden investoinnit saatavien ostoon oli 11,854 miljoonaa Ruotsin kruunua (pro forma 7,857). Ostettujen saatavien tuotto oli 15 prosenttia (16).
 • Luotonhallintapalveluissa pro forma liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja käyttökate 27 prosenttia pois lukien kertaluonteiset kulut.

Pääjohtaja Mikael Ericsonin kommentit

– Vahva loppuvuoden tulos päätti kokonaisuudessaan eheän tilikauden, tavoitteidemme ja strategiamme mukaisesti. Vuoden viimeisellä neljänneksellä oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 23 prosenttia. Tämä sekä tammi-lokakuun vankka tulos huomioiden antavat meille vaikuttavan lähdön vuoteen 2019, jonka aikana tulemme kiihdyttämään vauhtiamme kohti vuoden 2020 tavoitteita, sanoo Mikael Ericson, Intrumin pääjohtaja.

– Vuonna 2019 tulemme panostamaan voimakkaasti keskittämiseen, standardoimiseen sekä kustannustehokkuuteen perintäliiketoiminnoissamme. Odotamme investointiasteemme normalisoituvan vuonna 2019 sekä saavuttavamme merkittävää hyötyä vuonna 2018 tekemistämme suurista investoinneista. Samaan aikaan markkinat Euroopassa ovat aktiiviset ja vakaat. Vahva kassavirtamme ja suuri kokomme antavat meille mahdollisuuden investoida sopivan tilaisuuden tullen ja jatkaa kasvuamme, Ericson lisää. 

Ehdotus osinkojen jakamisesta

Intrum Justitia AB:n hallitus esittää osingoksi 9.50 Ruotsin kruunua osakkeelta (9.50), yhteensä 1,250 miljoonaa Ruotsin kruunua (1250).

Tilinpäätös 2018 esitykset

Mikael Ericson, pääjohtaja, ja Danko Maras, CFO, kommentoivat tulosta tuloslähetyksessä tammikuun 30. päivänä kello 9:00 CET.

Linkki tuloslähetykseen

Kuunnellaksenne tulosjulkistusta, voitte soittaa telekonferenssiin alla olevien numeroiden avulla:

+44 33 3300 9271 (UK)
+46 8 5664 2706 (SE)
+1 646 722 4903 (US)

Vuoden 2018 tulosmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa intrum.com/investors.

Lisätietoja antavat:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director,
tel: +46 8 546 102 02

Intrum Justitia AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annetiin julkisuuteen yllä olevien tahojen toimesta tammikuun 30. päivänä 2019 kello 07:00 CET.