Intrumilta kolmas perättäinen vahva vuosineljännes

Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2018

  • Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä 3,180 miljoonaan (milj.) Ruotsin kruunuun (2,986).
  • Liiketulos ilman kertaluontoisia kuluja, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  sekä arvonmuutosta (”oikaistu liiketulos”) kasvoi 1,095 milj. Ruotsin kruunuun (999).
  • Nettovelka / käyttökate laski 3.8 (3.9)
  • Ostettujen saatavien salkun kirjanpidollinen tasearvo laski hieman edellisen vuosineljänneksen lopusta. Kolmannen vuosineljänneksen portfolioinvestoinnit kasvoivat 927 milj. Ruotsin kruunuun (1,177).  Ostettujen saatavien portfolioinvestointien tuotto oli 14 prosenttia (15).
  • Luotonhallintapalveluiden liikevaihto kasvoi 3 prosenttia käyttökatteen ollessa 27 prosenttia ilman kertaluonteisia kuluja.

Konsernin pääjohtaja Mikael Ericsonin kommentit:

”Olemme onnistuneet jatkamaan hyvää kasvuvirettä, ja oikaistu liikevoittomme kasvoi 10 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Oikein tasapainotetun liiketoimintamallin ja liiketoimintojen alueellisen hajauttamisen ja hyvän tuloksen ansiosta pystyimme kompensoimaan hetkelliset vaikeutemme Espanjan liiketoiminnoissa. Olemme kasvaneet kolmena perättäisenä vuosineljänneksenä, ja oikaistu liikevoittomme on kasvanut 13 prosenttia vuoden alusta tähän päivään mennessä. Strategiamme tuottaa tulosta”, sanoo Mikael Ericson, Intrum-konsernin pääjohtaja.

“Tällä hetkellä olemme hyvin intensiivisessä vaiheessa portfolioinvestointien ja Luotonhallintapalvelujen liiketoimintamahdollisuuksien suhteen. Odotamme allekirjoittavamme useita mielenkiintoisia sopimuksia tulevina kuukausina. Vahva taloudellinen asemamme ja panostuksemme Luotonhallintapalveluihin auttavat meitä saavuttamaan vuodelle 2020 asettamamme tavoitteet: tuottaa pitkällä aikavälillä kasvua ja toivottuja tuloksia, vähentää velkaa sekä nostaa osakekohtaista tuottoa”, Ericson lisää.

Osavuosikatsaus ja esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa: intrum.com/investors.  

Mikael Ericson, President & CEO, ja Danko Maras, CFO, kommentoivat Intrum-konsernin tulosta tulosjulkistuslähetyksessä 26. lokakuuta kello 9:00 CET.

Esitys sisältää tarkempia yksityiskohtia  yrityskaupasta ja transformaatiosta Intesa Sanpaolon kanssa.

Tulosjulkistuslähetyksen seuranta; ole hyvä ja soita:

+44 20 3008 9817 (UK)
+46 8 5063 9549 (SE)
+1 855 831 5947 (US)

Linkki tulosjulkistukseen 

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director, puh: +46 8 546 102 02 

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 26. päivänä lokakuuta 2018 kello 07.00 a.m. CET.