Intrumilla vahva toinen vuosineljännes

Momentum kasvulle otollinen

  • Tulos parani – Liiketulos kertaluontoisten kulujen, arvonmuutoksen ja muiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien jälkeen kasvoi 1195 milj. Ruotsin kruunuun, mikä oli yli 20 % enemmän edellisvuoteen verrattuna
  • Vahva vuosineljännes ostettujen saatavien investoinneissa – portfolioinvestoinnit olivat 2.4 miljardia Ruotsin kruunua. Ostettujen saatavien salkun kirjanpidollinen arvo kasvoi 29 % vuositasolla ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti pysyi 15 prosentissa, kuten myös Q1
  • Luotonhallintapalveluiden käyttökate parani 28 %:iin, kasvua 3 prosenttiyksikköä ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna
  • Synergiatavoitteet toteutuneet suunnitellun mukaisesti – tähänastisten toimenpiteiden vaikutukset 380 milj. Ruotsin kruunua vuositasolla
  • Vahva operatiivisen toiminnan kassavirta – 1.7 miljardia Ruotsin kruunua vieraan pääoman pysyessä 3.8x suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan

– Olemme tyytyväisiä toisen vuosineljänneksen vahvaan tulokseen, sillä olemme asteittain parantaneet tuloksentekokykyämme kaikilla liiketoiminta-alueillamme: investointitasomme on vakaalla ja tuottavalla pohjalla hallitun hinnoittelumme johdosta. Perintäliiketoimintamme toimii hyvin kannattavasti, lisäksi olemme päässeet asetettuihin synergiatavoitteisiin ja luotonhallintapalveluiden käyttökatteemme on parantunut. Alamme nähdä alustavia merkkejä orgaanisesta luotonhallintapalveluiden kasvusta, sanoo Intrum-konsernin pääjohtaja Mikael Ericson.

– Näen edessämme positiivisia ja rohkaisevia kasvun merkkejä, joita hyödyntämällä vahvistamme kilpailuasemaamme ja monipuolisuutta Euroopan johtavana luotonhallinnan asiantuntijana. Matkamme ei tule olemaan aina nousujohteinen, mutta olemme luottavaisia kykyymme saavuttaa asettamamme tavoitteet vuodelle 2020, lisää Mikael Ericson.

Osavuosikatsauksen materiaalit löytyvät osoitteesta intrum.com/investors.

Mikael Ericson, konsernin pääjohtaja, ja Thomas Moss, virkaatekevä CFO, kommentoivat tulosta webcastissa heinäkuun 24. päivänä kello 9:00 a.m. CET. Konferenssia voi seurata puhelimitse, alla lista numeroista:

+44 20 3008 9817 (UK)

+46 8 5063 9549 (SE)

+1 855 831 5947 (US)

Linkki webcastiin

Lisätietoja:

Mikael Ericson, konsernin pääjohtaja, puh: +46 8 546 102 02

Thomas Moss, virkaatekevä CFO, puh: +46 8 546 102 02

Louise Bergström, Head of Investor Relations, puh: +46 8 546 103 42

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 24. päivänä heinäkuuta 2018 kello 07.00 a.m. CET.