Intrum-konsernin tulos 2017

Vuoden 2017 viimeinen vuosineljännes

 

 • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä 3 101 miljoonaa (M) Ruotsin kruunua (SEK) (1 658). Pro forma –liikevaihto neljännelle vuosineljännekselle 2017 oli SEK 3 028 M.
 • Liiketulos oli SEK 807 M (542). Pro forma –liiketulos neljännelle vuosineljännekselle 2017 oli SEK 958 M.
 • Liiketulos SEK 807 M sisältää kertaluontoisia kuluja SEK 157 M (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna SEK –42 M) ja arvonmuutoksen SEK –44 M (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna SEK –1 M). Liiketulos ilman kertaluontoisia kuluja ja arvonmuutosta oli SEK 1 008 M (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna, SEK 1 001 M).
 • Nettotulos vuoden viimeisellä neljänneksellä oli SEK 443 M (429) ja osakekohtainen tulos oli SEK 3.37 (5.90).
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli SEK 1 296 M (1 093).
 • Ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 29 prosenttia verrattuna vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen pro forma –lukuihin perustuen. Investoinnit viimeisellä vuosineljänneksellä olivat SEK 2 784 M (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna SEK 2 350 M). Saatavien ostojen tuotto ilman kertaluontoisia kuluja oli 15 prosenttia (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna oli 16 prosenttia).
 • Pro forma –lukuihin perustuen, Luotonhallintapalveluiden liikevaihto viimeisellä neljänneksellä 2017 pysyi ennallaan verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016, käyttökatteen ollessa 27 prosenttia kertaluonteiset kulut pois lukien (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 32 prosenttia).
 • Investoinnit kasvoivat voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä, sisältäen yritysostoja sekä ostettujen saatavien salkkuja yhteensä noin SEK 4 miljardin arvosta.
 • Lindorffin liiketoiminnot Tanskassa, Virossa, Suomessa ja Ruotsissa sekä Intrumin liiketoiminnot Norjassa myytiin korkeaan markkina-arvoon.
 • Intrum nousi markkinajohtajaksi tärkeällä Italian markkina-alueella.
 • Integraatioprosessi etenee suunnitellusti tuottaen vuoden viimeiseen neljännekseen mennessä vuositasolla noin 200 miljoonan synergiahyödyt.
 • Sijoittajille suunnatussa Capital Markets Day –tapahtumassa esiteltiin Intrumin uusi strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2020 sisältäen 75 prosentin EPS-kasvutavoitteen ajanjaksolle 2016-2020.
 • Yhtiön hallitus esittää osingoksi 9,50 Ruotsin kruunua osakkeelta (9,00), yhteensä SEK 1 250 M (651).

Vuoden 2017 tulos

 • Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihto oli SEK 9 434 M (5,869). Pro forma -liikevaihto oli SEK 12 219 M (10 503).
 • Liiketulos oli SEK 2 728 M (1 921). Pro forma -liiketulos oli SEK 3 489 M (3 055).
 • Pro forma –liiketulos SEK 3 489 M sisältää kertaluontoisia kuluja SEK –499 M (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna SEK –171 M), jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, SEK 25 M (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna SEK –285 M) sekä SEK 63 M arvonmuutoksen (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna, 57). Liiketulos ilman edellä mainittuja eriä oli SEK 3 900 M (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna SEK 3 454 M).
 • Koko vuoden nettotulos oli SEK 1 503 M (1 468) ja osakekohtainen tulos oli SEK 14.62 (20.15).
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli SEK 4 535 M (3 304).
 • Pro forma –lukuihin perustuen, ostettujen saatavien tasearvo kasvoi 29 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Pro forma –lukuihin perustuen, koko vuoden investoinnit saatavien ostoon oli SEK 7 804 M (pro forma verrattuna edelliseen vuoteen, 4 979). Saatavien ostojen tuotto ilman kertaluontoisia kuluja oli 16 prosenttia (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna, 16 prosenttia).
 • Luotonhallintapalveluiden liikevaihto vuonna 2017 kasvoi pro forma –lukuihin perustuen 16 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, käyttökatteen ollessa 28 prosenttia pois lukien kertaluonteiset kulut (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna, 27 prosenttia).
 • Intrum nousi markkinajohtajaksi Euroopassa yhdistyttyään Lindorffin kanssa saavuttaen kilpailuetua niin palvelujen skaalautuvuudessa kuin kattavuudessa 24 markkina-alueella. Yhdistyminen on edennyt menestyksellisesti sisältäen uuden konsernin rahoitusratkaisun, tytäryhtiöiden myynnin EU komission vaatimusten mukaisesti, sekä uuden yritysidentiteetin ja brändinimen julkaisun. Nopeasta ja laadukkaasta yhdistymisprosessista johtuen saavutimme merkittäviä kustannussäästöjä.
 • Intrum laajeni Iso-Britanniaan, Romaniaan ja Kreikkaan yritysostojen kautta. Italiassa laajensimme merkittävästi nykyisiä palveluitamme yritysoston avulla, minkä johdosta olemme nyt markkinajohtaja kyseisessä maassa.
 • Markkinatilanteen nähdään jatkuvan suosiollisena, mukaan lukien ostettujen saatavien portfolioiden verrattain hyvä tarjonta sekä mahdollisuudet yritysostoihin luotonhallintapalveluihin liittyen.

Pääjohtaja, toimitusjohtaja Mikael Ericson:

Vuosi 2017 oli Intrumille tapahtumarikas muutosten vuosi, jonka aikana nousimme kiistattomaksi markkinajohtajaksi Euroopassa. Yhdistyminen Lindorffin kanssa antoi meille ennennäkemättömän kilpailuedun; kyvyn skaalautua ja kattaa palveluillamme 24 markkina-aluetta ainutlaatuisella toimintamallillamme. Olemme saavuttaneet useita merkittäviä välietappeja uutena konsernina sitten kesäkuisen yhdistymisen, kuten solmineet hyvin kannattavan sopimuksen konsernitoimintojen rahoittamiseksi, sekä myyneet valitut tytäryhtiöt kannattavasti. Julkaisimme uudistetun brändin ja yritysidentiteetin vahvistaaksemme yhtenäistä toimintakulttuuriamme ja suhteitamme asiakkaisiimme. Olemme nimittäneet konsernin johtotehtäviin henkilöt, jotka työskentelevät suurella ammattitaidolla varmistaakseen integraatioprosessin tehokkaan etenemisen.

Aktiviteettimme olivat erittäin hyvällä tasolla useilla markkina-alueilla vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Ostettavien saatavien tarjonta säilyy edelleen korkeana, ja näkymät potentiaalisten lisäarvoa tuottavien luotonhallintapalveluja tarjoavien yritysten ostoon ovat hyvät. Saavutimme markkinajohtajan aseman tärkeällä Italian markkina-alueella, ja toteutimme ensimmäisen ostettaviin saataviin liittyvän investoinnin Kreikassa. Investointiasteemme viimeisellä vuosineljänneksellä oli kaikkien aikojen korkein, yhteensä 4 miljardia Ruotsin kruunua. Vuoden viimeistä neljännestä kohti mentäessä myös integraatioprosessimme alkoi tuottaa positiivisia tuloksia, vuosittaisten kustannussäästöjen ollessa noin 200 miljoonaa Ruotsin kruunua

Taloudellinen kehityksemme vuonna 2017 on ollut suosiollista ja edennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Pro forma –lukuihin perustuen, huomioiden Linforffin osto ja valittujen tytäryhtiöiden myynti, konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja liiketulos 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketulos, pois lukien arvonmuutokset ja kertaluonteiset erät, oli hieman korkeampi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Ostetut saatavat kasvoivat voimakkaasti niin tasearvolla ja tuotoilla mitattuna, kun taas luotonhallintapalvelut raportoivat pienentyneistä katteista verrattuna viime vuoteen. Näkemyksemme mukaan meillä on huomattavasti potentiaalia lisätä kasvua yritysostojen avulla, sekä parantaa palvelutuotannon katetta synergiaetujen kautta tulevina vuosina.

Jatkoimme ponnistelujamme terveen talouden suunnannäyttäjänä Euroopassa. Julkaisimme vuoden viimeisellä neljänneksellä Euroopan maksutaparaportin, joka valottaa eurooppalaisten kuluttajien näkemyksiä heidän henkilökohtaisesta taloudenhallinnastaan ja mahdollisuuksistaan selvitä veloistaan. Vuoden 2017 raportti paljastaa, kuinka erityisesti nuoret lapsiperheiden vanhemmat kokevat sosiaalista paineita kuluttaa yli varojensa - trendiä, jota edelleen vahvistaa sosiaalinen media, verkko-ostamisen helppous sekä helposti saatavat luotot. Jatkamme neuvoa-antavaa työtämme paremman taloudenhallinnan puolesta kohdistaen huomiomme erityisesti nuoriin ja heidän henkilökohtaiseen taloudenpidon osaamiseen.

Joulukuussa julkaisimme Intrumin strategian vuosille 2018-2020, jonka keskeisinä prioriteetteina ovat kasvu, digitalisaatio, tehokkuus ja synergiahyödyt Lindorffin kanssa yhdistymiseen liittyen. Sen turvin tulemme nostamaan osakekohtaista tuottoa vähintään 75 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2016 verrattuna. Yhdistyminen ja sen hallinta leimasi osin vuotta 2017. Vuosi 2018 tulee antamaan meille mahdollisuuden kehittää entistä läheisempiä kumppanuussuhteita asiakkaidemme kanssa. Kilpailuetumme sekä strateginen suunnitelmamme muodostavat hyvän perustan jatkuvaan lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme, osakkeenomistajille ja työntekijöillemme. Katson luottavaisin mielin eteenpäin, ja odotan Intrumilta vahvaa kasvua tulevina vuosina.

Ehdotus osinkojen jakamisesta

Intrum Justitia AB:n hallitus esittää osingoksi 9,50 Ruotsin kruunua osakkeelta (9,00), yhteensä 1 250 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätietoja antavat:

Mikael Ericson, pääjohtaja, toimitusjohtaja, puh: +46 8 546 102 02
Erik Forsberg, talousjohtaja, puh.: +46 8 546 102 02

Erik Forsberg on yhteyshenkilö EU:n kilpailuoikeudellisissa asioissa.

Intrum Justitia AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen yllä olevien tahojen toimesta tammikuun 31. päivänä 2018 kello 07:00 a.m. CET.