Intrum-konsernin osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2018

Toinen vuosineljännes 2018

  • Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä 3,630 miljoonaan (milj.) Ruotsin kruunuun (1,796). Pro forma -liikevaihto vuoden 2017 toiselle neljännekselle oli 3,204 milj. Ruotsin kruunua
  • Liiketulos parani 1,240 milj. Ruotsin kruunuun (476). Pro forma -liiketulos vuoden 2017 toiselle neljännekselle oli 865 milj. Ruotsin kruunua
  • Liiketulos 1,240 milj. Ruotsin kruunua sisältää kertaluontoisia kuluja –173 milj. Ruotsin kruunua (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna –192), vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 218 milj. Ruotsin kruunua (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna, 0) ja investointien arvonmuutoksen –1 milj. Ruotsin kruunua (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 64). Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja arvonmuutosta kasvoi 1,196 milj. Ruotsin kruunuun (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 993)
  • Nettotulos toisella vuosineljänneksellä oli 701 milj. Ruotsin kruunua (98) ja osakekohtainen tulos oli 5.33 Ruotsin kruunua (1.32)
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 1,679 milj. Ruotsin kruunuun (703)
  • Ostettujen saatavien salkun kirjanpidollinen tasearvo kasvoi 7 prosenttia edeltävän vuosineljänneksen lopusta. Toisen vuosineljänneksen portfolioinvestoinnit kasvoivat  2,385 milj. Ruotsin kruunuun (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 1,287). Ostettujen saatavien portfolioinvestointien tuotto oli 15  prosenttia (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna, 17 prosenttia)
  • Luotonhallintapalveluiden liikevaihto kasvoi pro forma -lukuihin perustuen 16 prosenttia (6 prosenttia ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä), ja käyttökate kasvoi 34 prosenttia (28 prosenttia ilman kertaluonteisia kuluja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)

Osavuosikatsauksen esitysmateriaalit

Osavuosikatsaus ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa https://www.intrum.com/investors/ 

Konsernin pääjohtaja Mikael Ericson ja virkaatekevä talousjohtaja Thomas Moss antavat lausuntonsa tuloksesta webcastissa heinäkuun 24. päivänä 2018 kello 9:00 a.m. CET. Konferenssi pidetään englannin kielellä. Tilaisuutta voi seurata soittamalla numeroon:

+44 20 3008 9817 (UK)
+46 8 5063 9549 (SE)
+1 855 831 5947 (US)

Linkki videoesitykseen: www.intrum.com

Lisätietoja antavat:
Mikael Ericson, konsernin pääjohtaja, puh: +46 8 546 102 02

Thomas Moss, virkaatekevä CFO, puh: +46 8 546 102 02

Louise Bergström, Head of Investor Relations, puh: +46 8 546 103 42

Thomas Moss on yhteyshenkilö EU:n kilpailuoikeudellisissa asioissa.

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 24. päivänä heinäkuuta 2018 kello 07.00 a.m. CET.