Intrum-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: odotettua nopeampi toipuminen, vakaa tulos ja kassavirta

Vuoden toista neljännestä leimasi odotettua nopeampi toipuminen ja tiukka kustannushallinta, vakaa tulos ja vahva kassavirta, sekä positiivinen kehitys strategisilla markkinoilla.

  • Konsernin liikevaihto oli 3,885 miljoonaa Ruotsin kruunua (3,784).
  • Liikevoitto oli 1,348 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,475). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 3 miljoonaa Ruotsin kruunua (-86)
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli vahva ja kasvoi 53 prosenttia 2,899 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,897). Käyttökate oli 2,709 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,670) vastaten 1 prosentin kasvua vuositasolla.
  • Omavaraisuusaste nousi kvartaalin lopussa 4.4x (4.5) toiminnan kassavirran ollessa vahvaa, kun taas osingot ja osakkeiden takaisinostot vähensivät kassavirtaa 2,6 miljardilla Ruotsin kruunulla.
  • Käytettävissä oleva likviditeetti oli vuosineljänneksen lopussa 11 miljardia Ruotsin kruunua.
  • Portfolioinvestoinnit olivat 1.3 miljardia Ruotsin kruunua (1.4) vuosineljänneksellä ja tuottivat huomattavasti odotettua paremmalla tuottoasteella verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen sekä aikaan ennen koronapandemiaa.

Pääjohtaja Mikael Ericsonin kommentit:

– Koronapandemian puhjettua teimme operatiivisia muutoksia ja sopeuttamistoimenpiteitä sekä noudatimme tiukkaa kustannushallintaa, joiden johdosta ja ansiosta olemme pystyneet tukemaan asiakkaitamme tehokkaasti vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Yhteiskuntien uudelleenavautumisella, erityisesti Etelä-Euroopan osalta, on ollut meille myönteisiä vaikutuksia, ja portfoliosijoituksemme ovat suoriutuneet ennusteitamme paremmin.

– Konsernin perinnän kassavirran osuus oli 111 prosenttia koronapandemian johdosta oikaistusta ennusteesta ja 92 prosenttia ennen koronapandemiaa tehdystä ennusteesta. Liiketoimintamme vakaus korostaa niitä etuja, joita saamme 25 maan kattavasta hajautetusta ja monipuolisesta liiketoimintamallista ja sen joustavuudesta, jossa noin 85 prosenttia lainasalkkujemme perinnän määristä syntyy vastaavasti automatisoidusti ja online-maksuista.”

Lisätietoja:

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21
anna.fall@intrum.com

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 23. päivänä kesäkuuta 2020 kello 07:00 CET.