Intrum-konsernin osavuosikatsaus Q1/2018

Ensimmäinen vuosineljännes 2018

  • Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 3,115 miljoonaan (milj.) Ruotsin kruunuun (1,551). Pro forma -liikevaihto vuoden 2017 ensimmäiselle neljännekselle oli 2,928 milj. Ruotsin kruunua.
  • Liiketulos parani 897 milj. Ruotsin kruunuun (468). Pro forma –liiketulos vuoden 2017 ensimmäiselle neljännekselle oli 841 milj. Ruotsin kruunua.
  • Liiketulos 897 milj. Ruotsin kruunua sisältää kertaluontoisia kuluja –89 milj. Ruotsin kruunua (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna –89) ja arvonmuutoksen 13 milj. Ruotsin kruunua (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 42). Liiketulos ilman kertaluontoisia kuluja ja arvonmuutosta kasvoi 973 milj. Ruotsin kruunuun (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 888).
  • Nettotulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 364 milj. Ruotsin kruunua (347) ja osakekohtainen tulos 2.77 Ruotsin kruunua (4.77). Nettotulos sisältää –84 milj. Ruotsin kruunua liittyen lopetettuihin toimintoihin, joista –126 milj. Ruotsin kruunua kohdistuu Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Viron tytäryhtiöiden myynnin transaktiokuluihin, mikä on linjassa konsernin päätökseen yhdistyä Lindorffin kanssa vuonna 2017.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 1,448 milj. Ruotsin kruunuun (695).
  • Ostettujen saatavien salkun kirjanpidollinen tasearvo kasvoi 7 prosenttia vuoden 2017 lopusta. Ensimmäisen vuosineljänneksen portfolioinvestoinnit kasvoivat 1,373 milj. Ruotsin kruunuun (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 2,522). Saatavien ostojen tuotto oli 15 prosenttia (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna, 16 prosenttia).
  • Luotonhallintapalveluiden liikevaihto kasvoi pro forma lukuihin perustuen 3 prosenttia, ja käyttökate laski 2 prosenttiyksikköä johtuen Espanjan toiminnoista. Muiden liiketoimintayksiköiden kehitys etenee suunnitellusti.
  • Intrum Justitian tytäryhtiöiden divestointi Norjassa ja Lindorffin tytäryhtiöiden divestoinnit Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Virossa saatiin päätökseen 20. maaliskuuta 2018. 
  • Intrum on sopinut yrityskaupasta italialaisen Banca Intensa Sanpaolon kanssa ensimmäisen kvartaalin päättymisen jälkeen, jonka perusteella Intrumille siirtyy yhtiön 600 työntekijää sekä erääntyneiden luottojen salkku, jonka omistus jakautuu rahoittajien kesken. Intrumin nettoinvestointien oletetaan kasvavan 670 milj. euroon. 

Osavuosikatsauksen materiaalit

Osavuosikatsaus ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.intrum.com/Investor relations.

Konsernin pääjohtaja Mikael Ericson ja virkaatekevä talousjohtaja Thomas Moss antavat lausuntonsa tuloksesta osoitteessa GT30, Grev Turegatan 30, Tukholma, 27. huhtikuuta kello 9:00 CET. Esitystä voi seurata sivulla www.intrum.com ja/tai www.financialhearings.com. Tilaisuuteen osallistuminen puhelimitse numerossa: +46 8 566 427 01 (SE), +44 20 300 898 17 (UK), tai +1-855-753-2236 (USA).

Lisätietoja antavat:
Mikael Ericson, konsernin pääjohtaja, puh: +46 8 546 102 02
Thomas Moss, virkaatekevä CFO, puh: +46 8 546 102 02

Thomas Moss on yhteyshenkilö EU:n kilpailuoikeudellisissa asioissa.
Intrum Justitia AB (publ.) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen yllä olevien tahojen toimesta huhtikuun 27. päivänä kello 7.00 a.m. CET.