Intrum Justitian ja Lindorffin yhdistyminen etenee

Ilmoitimme marraskuussa 2016 aikeistamme yhdistyä Lindorffin kanssa muodostaaksemme yhdessä maailman johtavan luotonhallintayrityksen. Euroopan komissio on sen jälkeen paneutunut selvittämään, aiheuttaisiko yhdistyminen joissakin Euroopan maissa markkinoiden keskittymistä

Intrum Justitian hallitus ja Nordic Capital (Lindorffin omistajat) ovat nyt jättäneet komissiolle ilmoituksen, jonka mukaan aikomuksenamme on myydä Lindorffin toiminnot Suomessa. Lisäksi aikomuksena on myydä Lindorffin toiminnot Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa sekä Intrum Justitian toiminnot Norjassa.

Liiketoimintoja aiotaan myydä siksi, että Euroopan komissio on tunnistanut mahdollisia kilpailurajoitteita näillä viidellä markkina-alueella, mikäli Intrum Justitia ja Lindorff yhdistyvät.

Seuraavaksi Euroopan komissio arvioi ehdottamamme korjaavat toimenpiteet. Lopullista päätöstä odotetaan 12. kesäkuuta mennessä.