Intrum Justitia -konsernin tulos 2016

Intrum Justitian vuosi 2016 oli tapahtumarikas ja menestyksekäs.

Vuoden 2016 viimeinen vuosineljännes

 • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 1 719 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 396).

 • Liiketulos (EBIT) oli 559 miljoonaa Ruotsin kruunua (385). Liiketulos sisältää ostettujen saatavien arvonmuutoksen -2 miljoonaa Ruotsin kruunua (-36).

 • Liiketulos sisältää myös vertailtavuuteen vaikuttavia positiivisia eriä 39 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta. Nämä liittyvät myymiimme 69 miljoonan kruunun ostettujen saatavien portfolioihin. Vuosineljänneksen tulosta painoivat myös 30 miljoonan kruunun transaktiokulut suunnitellusta yhdistymisestä Lindorffin kanssa.

 • Nettotulos vuoden kolmannella neljänneksellä oli 429 miljoonaa Ruotsin kruunua (274), ja osakekohtainen tulos oli 5,90 Ruotsin kruunua (3,76).

 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 1 112 miljoonaa Ruotsin kruunua (878).

 • Ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 24 prosenttia vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Saatavien ostoon investoitiin 1 166 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 130 miljoonaa).

 • Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14. joulukuuta 2016 päätettiin hyväksyä hallituksen ehdottaman yhdistyminen Lindorffin kanssa.

Vuoden 2016 tulos

 • Konsernin koko vuoden 2016 liikevaihto oli 6 088 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 628).

 • Liiketulos (EBIT) oli 1 978 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 624). Liiketulos sisältää ostettujen saatavien arvonmuutoksen 49 miljoonaa Ruotsin kruunua (31). Käyttökate oli 32 prosenttia (28) ostettujen saatavien arvonmuutos poislukien.

 • Liiketulos sisältää myös tulokseen positiivisesti vaikuttavia kertaluonteisia kuluja 54 miljoonaa Ruotsin kruunua. Nämä liittyvät myymiimme 84 miljoonan kruunun ostettujen saatavien portfolioihin. Vuosineljänneksen tulosta painoivat myös 30 miljoonan kruunun transaktiokulut suunnitellusta yhdistymisestä Lindorffin kanssa.

 • Koko vuoden nettotulos oli 1 468 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 172), ja osakekohtainen tulos oli 20,15 Ruotsin kruunua (15,92).

 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 3 374 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 905).

 • Saatavien ostoon investoitiin 3 100 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 428).

 • Yhtiön hallitus esittää osingoksi 9,00 Ruotsin kruunua osakkeelta (8,25), yhteensä 651 miljoonaa Ruotsin kruunua (597).

Pääjohtaja Mikael Ericson:

Intrum Justitian viimeinen neljännes 2016 oli tapahtumarikkain konsernin historiassa. Vuosineljänneksen alussa teimme yrityskaupat Espanjassa ja Tanskassa, ja vahvistimme siten kykyämme tarjota luotonhallintapalveluita pienille ja keskisuurille yrityksille paikallisesti. Lokakuussa teimme myös konsernin ensimmäisen suuren kokoluokan investoinnin vakuudellisten velkojen portfolioon. Tämä on omaisuuseräluokka,jossa näemme suuren kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Marraskuussa sovimme 1st Credit -nimisen yrityksen ostamisesta Iso-Britanniassa, mikä oli historiamme suurin yritysosto. Kauppa varmisti hyvän aseman yhdellä Euroopan suurimmista saatavien oston markkinoista. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä päätimme vuoden tiedottamalla suunnitelmistamme yhdistyä Lindorffin kanssa ja luoda siten johtavan eurooppalaisen toimijan toimialallamme. Tulemme tuottamaan merkittävää lisäarvoa uuden konsernimme toimeksiantajille, työntekijöille ja osakkeenomistajille.

Vuoden viimeinen neljännes oli taloudellisesti vahva, mikä todistaa, että kykenemme panostamaan täysillä asiakkuuksiimme, vaikka lukuisat yrityskaupat vaativat paljon panostusta ja huomiota. Liiketuloksemme oli korkein yrityksemme historiassa, ja odotimme merkittävää kasvua kaikissa kolmessa regioonassamme sekä molemmilla liiketoiminta-alueillamme. Teimme suuria investointeja: investoimme saatavien ostoon 1,2 miljardia Ruotsin kruunua ja yritysostoihin 200 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Myös koko vuotta 2016 katsoessamme näemme, että olemme kasvaneet ja kehittyneet todella paljon, ja että olemme noudattaneet tiukasti strategiaamme. Olemme kasvattaneet markkina-asemaamme viidellä yritysostolla ja investoimalla saatavien ostoihin 3,1 miljardia Ruotsin kruunua vuoden 2016 aikana (2,4 miljardia vuonna 2015). Tehostamalla toimintojamme olemme kasvattaneet luotonhallintapalveluiden katetta ja säilyttäneet hyvän, noin 20 prosentin tuottotason saatavien ostoissa. Olemme myös jatkaneet palvelutarjontamme kehittämistä laajentamalla toimintaamme uusiin asiakassegmentteihin ja omaisuuseräluokkiin sekä lanseeraamalla menestyksekkäästi maksuratkaisuja verkkokauppiaille. Osakekohtaisen tuloksen kasvun osalta saavutimme 27 prosentin kasvun vuonna 2016, mikä ylittää 10 prosentin tavoitteemme selvästi.

Yhtä tärkeää on ollut panostuksemme konsernimme yritysvastuuasioihin. Olemme esimerkiksi allekirjoittaneet YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta osallistuaksemme muun muassa ihmisoikeuksien puolustamiseen ja korruption vastaiseen taisteluun. Olemme myös jatkaneet ylivelkaantumisen ehkäisytyötä. Olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön Spendidon, interaktiivisen opetusvälineen oppitunneille, joilla käsitellään luotonantoa, kuluttamista ja taloudenhallintaa.

Vuoteen 2017 tultaessa näemme edessämme edelleen positiivista kehitystä fokuksen pysyessä samalla kilpailukykyisten luotonhallinta- ja rahoituspalveluiden tarjoamisessa toimeksiantajillemme. Olemme kasvattaneet vuoden 2016 aikana tekemiemme investointien myötä merkittävästi markkina-aluettamme ja vahvistaneet pohjaa kannattavalle kasvulle. Yhdistymissuunnitelmamme Lindorffin kanssa etenee, ja odotamme EU:n kilpailuviranomaisen ratkaisua asiaan vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä. Katson luottavaisena tulevaan ja olen varma, että tulemme näkemään vahvaa kehitystä konsernissamme myös tulevina vuosina.

Lisätietoja:
Mikael Ericson, President and CEO, puhelin +46 8 546 102 10
Erik Forsberg, Chief Financial Officer, puhelin +46 8 546 102 02