Intrum Justitia –konsernin osavuosikatsaus Q3/2017

Intrum kehitys jatkui suotuisana kolmannen kvartaalin aikana.

Intrum Justitia yhdistyi Lindorffin kanssa 27. kesäkuuta 2017. Tästä syystä Lindorff on mukana kolmannen vuosineljänneksen konsolidoidussa tuloslaskelmassa ja taseessa. Pro forma –pohjaiset vertailukelpoiset luvut on raportoitu kuin yhdistyminen Lindorffin kanssa olisi tapahtunut 1.1.2016.

Yhdistymisen yhteydessä Intrum Justitia on ryhtynyt toimiin seuraavien yksiköiden myymiseksi: Intrum Justitian toiminnot Norjassa sekä Lindorffin toiminnot Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Tästä johtuen näiden yksiköiden toiminnot raportoidaan poismyytävinä toimintoina kolmannella vuosineljänneksellä ja verrannollisina ajanjaksoina.

Osavuosikatsauksen sivuilla 8–12 on kommentoitu yhdistyneen konsernin kehitystä pro forma –pohjalta. Näissä sekä vertailuluvuissa on laskettu kuin Lindorff olisi ollut osa konsernia kyseisen kvartaalin ajan.

Vuoden 2017 kolmas vuosineljännes

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 2 986 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 433). Pro forma –liikevaihto kolmannelle kvartaalille 2016 oli 2 623 miljoonaa Ruotsin kruunua.
  • Liiketulos (EBIT) oli 977 miljoonaa Ruotsin kruunua (506). Pro forma -liiketulos oli 541 miljoonaa. Liiketulos 977 miljoonaa sisältää kertaluontoisia kuluja 60 miljoonaa (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna -26) ja erät, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen 38 miljoonaa (pro forma verrattuna edelliseen vuoteen -285).
  • Liiketulos oli kertaluonteiset kulut poislukien 999 miljoonaa Ruotsin kruunua (467). Pro forma -periaatteella liiketulos (EBIT) oli kertaluonteiset kulut poislukien 852 miljoonaa Ruotsin kruunua.
  • Nettotulos oli vuoden kolmannella neljänneksellä 615 miljoonaa Ruotsin kruunua (375), ja osakekohtainen tulos oli 4,68 Ruotsin kruunua (5,14). 
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 1 796 miljoonaa Ruotsin kruunua (811).
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 28 prosenttia vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Saatavien ostoon investoitiin 1 177 miljoonaa Ruotsin kruunua (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 828). Ostettujen saatavien tuotto oli 15 prosenttia (pro forma edelliseen vuoteen verrattuna 16 prosenttia). 
  • Kolmannen vuosineljänneksen aikana lanseerattiin myös konsernin uusi nimi ”Intrum”, jolla korvattiin nimet ”Intrum Justitia” ja Lindorff”.

Pääjohtaja Mikael Ericsonin kommentit

Vuoden 2017 kolmannen kvartaalin aikana Lindorffin ja Intrum Justitian yhdistymistä vietiin vauhdilla eteenpäin. Lanseerasimme uuden ”Intrum”-brändin ja sen myötä uuden identiteetin yhdistyneelle konsernillemme. Johtoryhmiemme jäsenet on nyt nimitetty ja he ovat aloittaneet työskentelyn konsernimme uusien arvojemme jalkauttamisessa. Kaiken kaikkiaan yhdistymisemme on hyvässä vauhdissa. Myös prosessi tytäryhtiöiden myymiseksi sujuu odotetusti.

Intrum kehittyi hyvin niin tuloksen kuin investointienkin osalta kolmannen kvartaalin aikana, varmistaen näin uuden konsernin kilpailukykyisyyden. Kertaluontoiset ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät huomioiden, pro forma -liiketulos kasvoi 17 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu tapahtui suurelta osin rahoitustoiminnoissamme, jossa ostettujen saatavien volyymimme sekä niistä saatava tuotto on kasvanut huomattavasti (15 %) kvartaalin aikana. Myös ostettujen saatavien investointimme kasvoivat 42 prosenttia kolmannen kvartaalin aikana, kun vertaamme pro forma –tulosta edellisen vuoden vastaavaan. Tähän ovat suotuisasti vaikuttaneet investoinnit vakuudellisiin kuluttajasaataviin sekä saataviin pk-sektorilta. Luotonhallintapalvelumme tulos nousi 10 prosenttia kolmannen kvartaalin aikana verrattuna edelliseen vuoteen, pääasiassa yritysostojen kautta, mutta myös orgaanisena kasvuna. Kolmannen kvartaalin aikana veimme myös päätökseen pienen yritysoston Alankomaissa.

Tilanne markkinoilla on edelleen hyvä. Tarjolla on paljon ostettujen saatavien portfolioita ja myös mahdollisuuksia lisäarvoa tuottaviin yrityshankintoihin. Euroopan keskuspankki julkaisi lokakuun alussa uuden ohjeistuksen pankeille erääntyneiden lainojen hoidosta. Uusi ohjeistus tuo mukanaan Intrumille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia tulevien vuosien aikana. Lokakuussa aloitimme yhteistyön yhden Kreikan suurimman pankin kanssa. Yhteistyö toi meille portfolion erääntyneistä kuluttajasaatavista. Tämä luo meille mahdollisuuden kehittyä vahvaksi yhteistyökumppaniksi kreikkalaisille pankeille, joiden taseista suuri osuus koostuu vakuudettomista lainoista. Kokonaisuus huomioiden näemme, että kasvulle on erittäin suotuisat mahdollisuudet tulevina vuosina, niin nykyisen liiketoimintamme kuin uusien saatavaluokkien myötä. Vaikka olemme valmiita tarttumaan mahdollisuuksiin laajentaa liiketoimintaamme, olemme myös sitoutuneet tekemään sen riskit huomioiden sekä noudattaen yrityksemme investointipolitiikkaa.

Koska haluamme toimia terveen talouden suunnannäyttäjänä, jatkamme työtä jakaaksemme informaatiota maksuviiveisiin liittyen. Kolmannen kvartaalin aikana julkaisimme raportin ”Intrum’s European Industy White Paper”, joka kuvaa eri toimialojen talousnäkymiä Euroopassa ja miten maksuviiveet niihin vaikuttavat. Raportti toimii niin keskustelun avaajana asiakastapaamisissamme kuin päätöksenteon tukena niin paikallisten poliitikkojen kuin EU:n virkamiestenkin keskuudessa. Olemme usean vuoden ajan tukeneet Hand-in-Hand –järjestön toimintaa ja kolmannen kvartaalin aikana laajensimme yhteistyötämme. Yksi Hand-in-Hand –järjestön projekteista on tukea naisten mikroyrittäjyyttä Intian maaseudulla ja näin vaikuttaa naisten asemaan ja mahdollisuuksiin ottaa osaa perheen elättämiseen. Olemme todella ylpeitä Hand-in-Hand –järjestön toiminnasta ja näemme, että yhteistyö järjestön kanssa on tärkeä osa pyrkimyksiämme näyttää suuntaa kohti terveempää taloutta.

Yhteenvetona voimme todeta, että Intrum on kehittynyt suotuisasti kolmannen kvartaalin aikana ja mielestäni konsernillamme on positiiviset tulevaisuudennäkymät. Selkeänä markkinajohtajana alalla, jossa on vielä paljon kasvumahdollisuuksia, meillä on erinomaiset mahdollisuudet tuoda lisäarvoa asiakkaillemme, omistajillemme ja koko yhteiskunnalle

Katsaukset ja esitysmateriaalit ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa https://www.intrum.com/en/investor-relations/reports-presentations/ (Sijoittajasuhteet).

Lisätietoja:
Mikael Ericson, President and CEO, puhelin +46 8 546 102 02
Erik Forsberg, Chief Financial Officer, puhelin + 46 8 546 102 02