Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus Q3/2016

Intrum Justitian liiketoiminta sujui hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Vuoden 2016 kolmas neljännes

 • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 1,486 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,386).
   
 • Liiketulos (EBIT) oli 517 miljoonaa Ruotsin kruunua (452). Liiketulos sisältää ostettujen saatavien arvonmuutoksen 29 miljoonaa Ruotsin kruunua (29). Käyttökate oli 33 prosenttia (31) ostettujen saatavien arvonmuutos poislukien. Liiketulos sisältää myös 15 miljoonan Ruotsin kruunun (15) tuloerän ostettujen saatavien portfoliomyynnistä.
   
 • Nettotulos vuoden kolmannella neljänneksellä oli 375 miljoonaa Ruotsin kruunua (330), ja osakekohtainen tulos oli 5,14 Ruotsin kruunua (4,51).
   
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 837 miljoonaa Ruotsin kruunua (805).
   
 • Ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 26 prosenttia vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Saatavien ostoon investoitiin 646 miljoonaa Ruotsin kruunua (320).

Pääjohtaja Mikael Ericson:

”Intrum Justitian liiketoiminta sujui hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä. Saavutimme toisen neljänneksen tapaan taloudelliset tavoitteemme osakekohtaisen tuloksen, saatavien oston tuoton ja pääomarakenteen osalta. Liiketuloksemme 517 miljoonaa Ruotsin kruunua on korkein konsernin tähänastisessa historiassa. Osakekohtainen tulos kasvoi kuluineen 12 kuukauden aikana 12 prosentilla.
Kolmas neljännes toi mukanaan vahvaa kasvua erityisesti Keski-Euroopan regioonassa, missä kasvu oli hyvin kannattavaa saatavien oston kasvun ja korkean tuotannollisen tehokkuuden ansiosta. Pohjois-Euroopan ja Länsi-Euroopan regioonissa tulos oli kolmannella neljänneksellä hieman heikompi kuin vuosi sitten, kun vertailtavuuteen vaikuttavat kulut on huomioitu.

Tarjoamistamme palveluista kasvu on ollut vahvaa erityisesti rahoituspalveluissa. Saatavien ostoon investoitiin vuoden kolmannella neljänneksellä 646 miljoonaa Ruotsin kruunua, kun investoinnit vuotta aiemmin olivat 320 miljoonaa. Tähän mennessä olemme tänä vuonna kasvattaneet saatavien oston investointeja 50 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Kun vertailtavuuteen vaikuttavat kulut ja arvonmuutos huomioidaan, saatavien oston tuotto laski vuodentakaiseen verrattuna. Siitä huolimatta tuotto pysyi hyvällä tasolla: 18 prosentissa. Luotonhallintapalveluissa kasvu on vakaata. Tulot ja käyttökate pysyivät samana vuodentakaiseen verrattuna.

Näen Intrum Justitian kasvunäkymät erittäin hyvinä ja markkinoiden olevan täynnä mahdollisuuksia. Ydinliiketoimintamme on hyvässä vauhdissa. Saatavien ostoihin investoitiin 3,1 miljardia Ruotsin kruunua kuluneen 12 kuukauden aikana, kun vuotta aiemmin vastaava lukema oli 1,8 miljardia. Saatavien oston markkinoille kohdistuu tällä hetkellä hintapaineita. Näemme kuitenkin, että tarjonta tulee olemaan suurta tulevina vuosina, ja mahdollisuudet kasvattaa tulosta ovat hyvät. Luotonhallinnassa pienemmän kokoluokan yritysostot mahdollistavat kannattavan kasvun. Lokakuussa veimme päätökseen kaksi pienempää yritysostoa Tanskassa ja Espanjassa. Tällaisia olemme tehneet kuluvan vuonna yhteensä neljä.

Jatkamme myös työtämme markkina-alueemme kasvattamiseksi lisäämällä hallitusti läsnäoloamme saatavien oston uusissa omaisuuserissä ja kasvulla uusissa asiakassegmenteissä. Joillakin markkina-alueillamme näemme hyviä mahdollisuuksia kasvuun vakuudellisten saatavien oston kautta. Sekä saatavien ostossa että luotonhallintapalveluissa näemme kasvumahdollisuuksia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Emme myöskään laske pois mahdollisuutta laajentua uusin maihin Euroopassa, mikäli voimme yritysostojen kautta saavuttaa kyseisissä maissa markkinajohtajan aseman. Kaiken kaikkiaan pidämme Intrum Justitian kasvumahdollisuuksia erittäin hyvinä tulevien vuosien aikana."

Katso osavuosikatsaus ja esitysmateriaalit kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:
Mikael Ericson, President and CEO, puhelin +46 8 546 102 10
Erik Forsberg, Chief Financial Officer, puhelin +46 8 546 102 02

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 3 850 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 602 miljoonaa euroa. Intrum Justitia on listattu Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm) vuodesta 2002. www.intrum.com