Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus Q2/2017

Intrum Justitian tulos parani vuoden toisella neljänneksellä. Myös yhdistyminen Lindorffin kanssa saatettiin onnistuneesti päätökseen.

Vuoden 2017 toinen vuosineljännes

Intrum Justitia yhdistyi Lindorffin kanssa 27. kesäkuuta 2017. Siksi Lindorff ei ole mukana toisen vuosineljänneksen konsolidoidussa tuloslaskelmassa, vaan ainoastaan 30.6.2017 taseessa. Yhdistymisen yhteydessä Intrum Justitia on ryhtynyt toimiin seuraavien yksiköiden myymiseksi: Intrum Justitian toiminnot Norjassa sekä Lindorffin toiminnot Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Tästä johtuen Intrum Justitian Norjan toiminnot raportoidaan poismyytävinä toimintoina toisella vuosineljänneksellä ja verrannollisina ajanjaksoina.

Osavuosikatsauksen sivuilla 9–11 on kommentoitu yhdistyneen konsernin kehitystä pro forma -pohjalta, laskettuna kuin Lindorff olisi ollut osa konsernia kyseisen osavuoden ajan ja verrannollisissa luvuissa. 

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä 1 796 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 421). Pro forma liikevaihto oli 3 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 565).
  • Liiketulos (EBIT) oli kertaluonteiset kulut poislukien 639 miljoonaa Ruotsin kruunua (467). Pro forma -periaatteella liiketulos (EBIT) oli kertaluonteiset kulut poislukien 1 059 miljoonaa Ruotsin kruunua (941).
  • Nettotulos oli vuoden toisella neljänneksellä 98 miljoonaa Ruotsin kruunua (354), ja osakekohtainen tulos oli 1,32 Ruotsin kruunua (4,85). Pro forma -periaatteella nettotulos oli -17 miljoonaa Ruotsin kruunua (468).
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 703 miljoonaa Ruotsin kruunua (686).
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo – pois lukien Lindorffin ostetut saatavat – kasvoi 45 prosenttia vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna. Saatavien ostoon investoitiin 835 miljoonaa Ruotsin kruunua (545). Ostettujen saatavien tuotto oli 20 prosenttia (20). Pro forma -periaatteella ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 31 prosenttia vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna. Pro forma -periaatteella saatavien ostoon investoitiin 1 287 miljoonaa Ruotsin kruunua (934). Pro forma -periaatteella ostettujen saatavien tuotto oli 17 prosenttia (19).
  • Luotonhallintapalveluiden (CMS) liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 18 prosenttia vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna. Käyttökate oli kertaluonteiset kulut poislukien 26 prosenttia (26). Pro forma -periaatteella luotonhallintapalveluiden liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja käyttökate oli kertaluonteiset kulut poislukien 30 prosenttia (33).
  • Yhdistyessään Lindorffin kanssa Intrum Justitia on jälleenrahoittanut Intrum Justitian ja Lindorffin velat laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja noin 3 miljardilla eurolla, keskimäärin 2,85 prosentin korolla.

Pääjohtaja Mikael Ericsonin kommentti

”Vuoden 2017 toisella neljänneksellä saatoimme onnistuneesti päätökseen yhdistymisen Lindorffin kanssa. Saavutimme siten tavoitteemme tulla toimialamme johtavaksi toimijaksi, jolla on ainutlaatuinen palveluvalikoima ja markkina-asema. Olemme nyt yhdessä Lindorffin kanssa luoneet perustan yhä kiihtyvälle kasvuvauhdille ja kannattavuuden kasvulle tulevina vuosina. Vaikka EU:n kilpailutilanneselvitys johtikin Pohjoismaissa suurempiin myönnytyksiin kuin olimme alun perin arvioineet, potentiaali tuottaa yhdistymisen myötä merkittävää lisäarvoa säilyy. Yhdistynyt yrityksemme otti kesäkuun lopussa merkittävän kehitysaskeleen, kun konsernin jälleenrahoitus tehtiin huomattavasti pienemmillä tulevaisuuden kustannuksilla kuin alun perin oli suunniteltu. Olemme myös nimittäneet uuden konsernin johtoryhmän. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meillä on nyt tarvittava johto uuden konsernin potentiaalin hyödyntämiseen.

Taloudellisesti liiketoimintamme kehittyi hyvin vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Intrum Justitian (pois lukien Lindorff ja pois myytävät toiminnot) tulos parani kertaluonteiset kulut pois lukien 37 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat sekä rahoituspalvelut että luotonhallintapalvelut. Erityisen vahvaa kehitystä tapahtui ostetuissa saatavissa, jossa tuotto oli 20 prosenttia.

Liiketoimintamme kehittyi hyvin myös pro forma -periaatteella, Lindorff mukaan lukien mutta poismyytävät toiminnot pois lukien. Tulos kasvoi 25 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Sekä rahoituspalvelut että luotonhallintapalvelut kasvoivat yhtä vahvasti. Ostettuihin saataviin investoitiin viimeisten 12 kuukauden aikana 7 miljardia Ruotsin kruunua, ja toisella vuosineljänneksellä teimme kaksi täydentävää yrityskauppaa: Romaniassa ja Italiassa. Ostettujen saatavien näkymät ovat hyvät, ja näemme otollisia mahdollisuuksia myös uusille yritysostoille luotonhallintapalveluissa.

Terveen ja kestävän talouden puolestapuhujana julkaisimme toukokuussa vuosittaisen Maksutaparaporttimme. Euroopan-laajuinen kysely osoitti muun muassa, että pk-yrityksille maksetaan yhä hitaammin, mikä hidastaa niiden kasvua ja vähentää uusien työntekijöiden palkkaamista. Intrum Justitia auttaa ongelman ratkaisemisessa tuottamalla informaatiota, olemalla yhteydessä poliitikkoihin ja tarjoamalla pk-yrityksille rahankiertoa tehostavia palveluita.

Intrum Justitia jatkaa vuoden toiselle puoliskolle vahvana ja päättäväisenä. Tarjoamme jatkossakin toimeksiantajillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät ratkaisut luotonhallinnassa ja rahoituspalveluissa. Yhdistyttyämme Lindorffin kanssa mahdollisuutemme kehittää tarjontaamme ovat monella tapaa laajemmat. Konsernin kasvunäkymät ovat hyvät myös tulevaisuudessa. Tulemme tarkentamaan konsernin strategian tuleville vuosille neljännen vuosineljänneksen aikana.”

Lisätietoja:

Mikael Ericson, President and CEO, puhelin +46 8 546 102 02
Erik Forsberg, Chief Financial Officer, puhelin + 46 8 546 102 02

 

On June 27th 2017 Intrum Justitia and Lindorff combined to form the industry leading provider of credit management services. Lindorff was founded in 1898 and offers services within debt collection and debt purchase as well as payment and invoicing services. Intrum Justitia was founded in 1923 and offers comprehensive services, including purchase of receivables, designed to measurably improve clients’ cash flows and long-term profitability. The combination of Intrum Justitia and Lindorff has local presence in 23 markets across Europe and a team of around 8,000 employees that are committed to promote a sound economy. The combined company had pro-forma revenues of SEK 12.9 billion for the twelve months ending March 2017 and is headquartered in Stockholm, Sweden. Intrum Justitia AB is listed on Nasdaq Stockholm. For further information, please visit www.intrum.com or www.lindorff.com.