Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus Q2/2016

Intrum Justitian hyvä kehitys jatkui vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen aikana.

Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus Q2/2016   

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä 1,475 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,476).
  • Liiketulos (EBIT) oli 474 miljoonaa Ruotsin kruunua (448). Liiketulos sisältää ostettujen saatavien arvonmuutoksen 17 miljoonaa Ruotsin kruunua (45). Käyttökate poislukien ostettujen saatavien arvonmuutos oli 31 prosenttia (28).
  • Nettotulos vuoden toisella neljänneksellä oli 354 miljoonaa Ruotsin kruunua (324), ja osakekohtainen tulos oli 4,85 Ruotsin kruunua (4,38).
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 695 miljoonaa Ruotsin kruunua (739).
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 19 prosenttia vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna. Saatavien ostoon investoitiin 550 miljoonaa Ruotsin kruunua (509).

Pääjohtaja Mikael Ericsonin kommentit:

Intrum Justitian hyvä kehitys jatkui vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen aikana. Saavutimme asettamamme kasvutavoitteet niin osakekohtaisessa kuin ostettujen saatavienkin tuloksessa sekä pääomarakenteessa. Osakekohtainen tulos nousi 11 prosenttia kvartaalin aikana ja saman verran viimeisen 12 kuukauden jaksolla. Ylitämme siis juuri 10 prosentin vuotuisen kasvutavoitteemme. Toisen kvartaalin aikana nostimme taloudellista liikkumavaraamme 160 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalla Svensk Exportkreditilta. Tällä tavoin olemme nyt varautuneita tarttumaan uusiin investointimahdollisuuksiin.

Operatiivinen kehityksemme oli hyvä. Liiketulos nousi 15 prosentilla ostettujen saatavien arvonmuutokset ja kurssivaihtelut huomioiden. Myös maantieteellisesti katsottuna kehityksemme oli vakaata. Kaikki kolme regioonayksikköämme raportoivat tulosparannusta arvonmuutokset ja kurssivaihtelut huomioiden. 

Tuloksemme parani niin rahoituspalveluissamme kuin luotonhallintapalveluissammekin. Rahoituspalveluidemme hyvä tulos johtui paljolti ostettujen saatavakantojen määrän kasvusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Ostettujen saatavien tuottoprosentti aleni vuodentakaisesta, syynä tähän oli edelleen jatkunut hintapaine. Tuottoprosentti saavutti kuitenkin suotuisan 19 prosentin tason arvonmuutokset poislukien. Saatavien ostoon investoitiin 2,7 miljardia Ruotsin kruunua edellisen 12 kuukauden aikana. Vuonna 2015 toisen kvartaalin lopussa samalla ajanjaksolla saatavien ostoon tehdyt investoinnit olivat 1,7 miljardia Ruotsin kruunua.

Luotonhallintapalveluissamme olemme kasvattaneet tulosta pääasiassa tiukan kulukuurin ja hankinnoistamme saadun positiivisen edun ansiosta. Panoksenamme terveen talouden eteenpäin viemiseksi allekirjoitimme 19.4. YK:n ”Global Compact” –aloitteen. Tämän myötä sitoudumme ottamaan kiinteäksi osaksi toimintakulttuuriamme kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaiseen toimintaa liittyvää periaatetta. Näitä asioita seurataan vuosittaisessa yritysvastuuraportissamme. Tämän lisäksi tulemme jatkamaan työtämme kestävän liike-elämän tukemiseksi parantamalla asiakkaidemme kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia sekä auttamalla velkaantuneita saamaan paremmin kiinni elämästään tekemällä velkojen maksujärjestelyjä.

Vaikka Brexit aiheuttanee poliittista epävakautta Euroopassa, näkemykseni Intrum Justitian tulevaisuudesta pysyy positiivisena. Tulemme saavuttamaan lisäarvoa tuottavan kasvun sekä kasvattamaan osakekohtaista tulostamme vähintään 10 prosenttia vuosittain. Markkinatilanne on yleisesti hyvä. Tämä näkyy erityisesti ostettavien saatavasalkkujen runsaana tarjontana sekä yrityskauppojen mukanaan tuomina mahdollisuuksina luotonhallinnassa. Meillä on todistetusti hyvä ja tehokas strategia. Sen mukaiset toimet kuten saatavien oston kasvu, jatkuva kehitys operatiivisen toiminnan tehostamisessa sekä lisäarvoa tuottavat yritysostot muodostavat toimintamme kulmakivet vuosiksi eteenpäin.

Katso osavuosikatsaus ja esitysmateriaalit kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:
Mikael Ericson, President and CEO, puhelin +46 8 546 102 00
Erik Forsberg, Chief Financial Officer, puhelin +46 8 546 102 00 

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 3 850 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 602 miljoonaa euroa. Intrum Justitia on listattu Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm) vuodesta 2002. www.intrum.com