Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus Q1/2017

Intrum Justitian liiketoiminta sujui hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tulos parani ja investointeja tehtiin paljon.

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1 609 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 408).
  • Liiketulos (EBIT) oli 480 miljoonaa Ruotsin kruunua (428). Liiketulos sisältää ostettujen saatavien arvonmuutoksen 0 miljoonaa Ruotsin kruunua (5) ja suunniteltuun yhdistymiseen Lindorffin kanssa liittyviä kertaluonteisia kuluja 17 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta. Käyttökate poislukien ostettujen saatavien arvonmuutos ja kertaluonteiset kulut oli 30 prosenttia (30).
  • Nettotulos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 347 miljoonaa Ruotsin kruunua (310), ja osakekohtainen tulos oli 4,77 Ruotsin kruunua (4,26).
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 707 miljoonaa Ruotsin kruunua (730).
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 43 prosenttia vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Saatavien ostoon investoitiin 2 377 miljoonaa Ruotsin kruunua (738 miljoonaa), josta 1 334 miljoonaa kruunua on 1st Creditin yritysoston yhteydessä ostettuja saatavia.

Pääjohtaja Mikael Ericsonin kommentti

Intrum Justitian liiketoiminta sujui hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tulos parani ja investointeja tehtiin paljon. Saavutimme kaikki kolme taloudellista tavoitettamme osakekohtaisen tuloksen kasvulle, ostettujen saatavien tuotolle ja pääomarakenteelle. Osakekohtainen tulos kasvoi 12 prosenttia kvartaalin aikana ja on kuluneen 12 kuukauden aikana kasvanut 22 prosenttia.

Tulos kasvoi 12 prosentilla vuodentakaiseen verrattuna. Kehitys juontuu pääasiassa rahoituspalveluista ja suurempiin ostettujen saatavien investoinneista sekä niiden hyvästä tuottavuudesta. Myös Luotonhallintatoiminnat ovat kehittyneet suotuisasti. Kasvu on ollut hyvää ja kate pysynyt vakaana. Regioonissa vahvaa kasvua tapahtui Keski-Euroopassa. Kuluneen kuuden kuukauden aikana siellä tehdyt suuret investoinnit – erityisesti vakuudellisen saatavasalkun ostoja yritysosto Iso-Britanniassa – tuottivat suunnitellusti.

Vuoden ensimmäisinä kuukausina saimme edelleen ylläpidettyä investointitasomme korkeana markkinatilanteen ansiosta ja siksi että voimme hyödyntää laajaa maantieteellistä läsnäoloamme. Saatavien ostossa kasvatimme investointeja ensimmäisen kvartaalin aikana 1 miljardiin Ruotsin kruunuun, poislukien aiemmin mainittu yritysosto Iso-Britanniassa. Vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin summa oli 700 miljoonaa. Luotonhallintapalveluissa jatkamme strategiamme mukaisella tiellä ja toimeenpanemme kaksi yritysostoamme Ranskassa. Lisäksi tiedotimme huhtikuussa, että vahvistamme läsnäoloamme Itä-Euroopassa ostamalla yrityksen Romaniassa.

Jatkoimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhdistymisen valmistelua Lindorffin kanssa. Hakemus yhdistymisestä jätettiin Euroopan komissiolle huhtikuussa, ja tavoitteena on edelleen, että yhdistyminen tapahtuu vuoden 2017 toisen kvartaalin aikana.

Jatkamme toimintamme kehittämistä kestävän kehityksen ja terveen talouden pohjalta. Huhtikuussa Intrum Justitia jätti ensimmäisen YK:n Global Compact -raporttinsa ja on sitoutunut noudattamaan sen kymmentä vastuullisuusperiaatetta. Raportti on ladattavissa verkkosivuillamme (www.intrum.com). Toinen esimerkki konsernimme vastuullisuustyöstä ensimmäisellä kvartaalilla on aloite kestävien maksuaikojen säännöstön kehittämiseksi Ruotsissa. Intrum Justitia työskentelee säännöstön parissa yhdessä useiden muiden ruotsalaisten yritysten kanssa vaikuttaakseen poliittisiin päättäjiin ja yritysvaikuttajiin. Tavoitteena on, että yritykset eivät painostaisi alihankkijoitaan hyväksymään pidennettyjä maksuehtoja vaan että maksuajat pysyisivät nykykäytännön mukaisesti 30 päivässä.

Intrum Justitia tarjoaa yrityksille kaikkein kilpailukykyisimmät luotonhallinta- ja rahoitusratkaisut, joiden avulla toimeksiantajamme voivat keskittää resurssinsa ydinliiketoimintaansa. Maantieteellisesti olemme läsnä 21 Euroopan massa ja pystymme siten tarjoamaan toimeksiantajillemme ratkaisuja useammassa maassa kuin yksikään kilpailija. Menestyksemme vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana vahvistaa sen, että liiketoimintamallimme toimii tehokkaasti ja että meillä on takanamme toimeksiantajiemme luottamus. Konsernin kasvunäkymät ovat hyvät myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Mikael Ericson, President and CEO, puhelin +46 8 546 102 02
Erik Forsberg, Chief Financial Officer, puhelin +46 8 546 102 02

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 4 000 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 643 miljoonaa euroa. Suomessa Intrum Justitialla on noin 400 työntekijää. www.intrum.fi