Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus Q1/2016

Intrum Justitian liiketoiminta sujui hyvin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 1,408 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,370).
  • Liiketulos (EBIT) oli 428 miljoonaa Ruotsin kruunua (339). Liiketulos sisältää ostettujen saatavien negatiivisen arvonmuutoksen 5 miljoonaa Ruotsin kruunua (-7). Käyttökate oli 30 prosenttia (25) ostettujen saatavien arvonmuutos poislukien.
  • Nettotulos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 310 miljoonaa Ruotsin kruunua (244), ja osakekohtainen tulos oli 4,26 Ruotsin kruunua (3,27).
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 730 miljoonaa Ruotsin kruunua (483).
  • Ostettujen saatavien salkun tasearvo kasvoi 17 prosenttia vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Saatavien ostoon investoitiin 738 miljoonaa Ruotsin kruunua (469).  

Pääjohtaja Mikael Ericson:

”Intrum Justitia tarjoaa palveluita, jotka tekevät liiketoiminnasta joustavaa, turvallista ja reilua. Tavoitteena on terve talous kaikille osapuolille. Olemme markkinoiden johtava toimija alallamme, ja vahvistamme toimeksiantajiemme kilpailukykyä sekä taloudellista asemaa vastuullisesti. Kohtaamme päivittäisessä työssämme ihmisiä, jotka ovat saaneet meiltä perintäkirjeen, ja panostamme siihen, että jokaiselle löydetään kaikkia osapuolia parhaiten palveleva ratkaisu.

Intrum Justitian liiketoiminta sujui hyvin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Liiketuloksemme kasvoi arvonmuutos ja valuuttavaikutukset poislukien 23 prosentilla. Rahoituspalveluiden kannattavan kasvun myötä käyttökatteemme kasvoi kvartaalin aikana 30 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 25 prosenttia. Osakekohtainen tulos on kasvanut vuoden aikana 17 prosenttia, mikä ylittää selvästi vähintään 10 prosenttiin asettamamme tavoitteen.

Tulos on parantunut vuodentakaiseen verrattuna kaikissa regioonissamme. Vakaata kasvua tapahtuu erityisesti Satavien osto -toiminnoissamme. Länsi-Euroopan regioonassa kehitykseen vaikuttaa positiivisesti luotonhallintatoimintoihin kuuluva yrityskauppa. Lisäksi vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin erityiset kulut Länsi-Euroopan regioonassa vaikuttavat vertailtavuuteen.

Luotonhallintatoimintomme kehittyvät vakaasti. Kasvua on jonkin verran ja kate on linjassa viime vuoden ensimmäisen kvartaalin kanssa. Rahoituspalvelumme osoittavat tervettä kasvua, ja niiden tulos on saatavien oston suurempien investointien ja tasaisen vahvojen perintävolyymien myötä parantunut. Arvonmuutos saatavien osto -toiminto poislukien pysyi 19 prosentissa (vuosi sitten 20 prosenttia). Saatavien oston investoinnit kehittyivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä positiiviseen suuntaan: saatavien ostoon investoitiin 738 miljoonaa Ruotsin kruunua (vuosi sitten 469 miljoonaa). Positiivinen trendi on suurelta osin muutaman merkittävän, rahoitusalalta ostetun saatavaportfolion ansiota.

Markkinatilanne on meille suotuisa. Uskomme, että saamme ostettua tulevina vuosina merkittävän määrän saatavakantoja sekä lisäarvoa tuottavia mahdollisuuksia ostaa pieniä ja keskisuuria luotonhallintayrityksiä. Tosin ostettavien saatavasalkkujen hintapaineet tulevat olemaan kovat. Intrum Justitia -konsernin uutena pääjohtajana olen erittäin varma kyvystämme tuottaa tulevina vuosina arvoa osakkeenomistajillemme. Jatkamme menestyksekkään, luotonhallintatoimintoihin perustuvan strategiamme toteuttamista. Tämä luo edellytykset myös rahoituspalveluiden kuten saatavien oston kasvulle. Tulemme jatkamaan markkinoiden johtavana luotonhallintayrityksenä Euroopassa ja työskentelemään sekä yritysten että kuluttajien taloudellisen tilanteen parantamiseksi.”  

Osavuosikatsaus ja esitysmateriaalit kokonaisuudessaan ovat saatavilla osoitteessa http://intrum.com/Investor-Relations/  (Sijoittajasuhteet).

Lisätietoja:

Mikael Ericson, President and CEO, puhelin +46 8 546 102 00
Erik Forsberg, Chief Financial Officer, puhelin +46 8 546 102 00  

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 3 850 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 602 miljoonaa euroa. Intrum Justitia on listattu Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm) vuodesta 2002. www.intrum.com