Suomalaiset yritykset torjuvat maksuviiveitä perinnän ja luottotietojen tarkistamisen avulla

Suomalaiset yritykset torjuvat maksuviiveitä perinnän ja luottotietojen tarkistamisen avulla

52 % suomalaisista yrityksistä kertoo käyttävänsä perintätoimistoa suojautuakseen maksuviiveiltä, selviää Intrumin Euroopan laajuisesta maksutaparaportista. Perinnän lisäksi 38 % suomalaisista yrityksistä kertoo käyttävänsä luottotietojen tarkistusta maksuviiveiden ehkäisyssä. Suomalaiset yritykset toivovat myös lainsäädännöstä apua pitkien maksuehtojen kuriin saamisessa.

- Luottoyhteiskunnan toiminta perustuu ajatukseen, jossa luotonmyöntäminen ja luotonottaminen voi tapahtua turvallisesti ja vastuullisesti. Asiakkaiden maksukyvyn tunteminen on ensisijaisen tärkeää, ja tässä luottotietojen tarkistus on erittäin kustannustehokas ja luotettava keino torjua maksuviiveitä ja luottoriskejä. Kulttuuriset erot selittävät maiden välisiä eroja maksuviiveiden ilmenemisessä sekä niiden torjuntaan käytettävissä keinoissa. Suomessa osataan hyödyntää olemassa olevaa tietoa tehokkaasti maksuviiveiden ennaltaehkäisyssä sekä kiinnittää huomiota laskutusprosessin tehokkuuteen. Laskutuksen automatisointi perintä mukaan lukien ovat yritysten keskeisiä rahan kiertonopeuteen vaikuttavia tekijöitä, toteaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Yritysten maksuaikoja tarkasteltaessa suomalaisten yritysten todellinen laskujen maksuaika B2B-kaupassa on Suomessa keskimäärin 23 päivää, kun vastaava luku Euroopassa on 40 päivää. Suomessa maksamisen kulttuuri on terveemmällä pohjalla kuin Euroopassa yleensä. Toisaalta pitkien maksuehtojen kuriin laittamista lainsäädännöllisin keinoin toivoo 46 % suomalaisista yrityksistä, kun Euroopassa vastaava luku on 41 %. Perinnän ja luottotietojen tarkistamisen lisäksi suomalaiset luottavat lainsäädäntöön maksuehtojen suitsimisessa.

Lataa Eurooppalainen maksutaparaportti, Suomen tulokset (FIN)
Lataa Eurooppalainen maksutaparaportti, koko Euroopan tulokset (ENG)

Tietoa Maksutaparaportista 2019

Eurooppalainen maksutaparaportti 2019 pohjautuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin yhtä aikaa 29 Euroopan maassa 31.1.-5.4.2019 välisenä aikana. Raportin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys eurooppalaisten yritysten maksutavoista ja taloudellisesta tilasta. Kyselyyn vastasi yhteensä 11,856 eurooppalaista yritystä. Kysely kohdennettiin yrityksen taloudesta vastaaville henkilöille, jotka ovat tunnistaneet itsensä talousjohtajaksi, talouspäälliköksi, Business Controlleriksi tai vastaavaksi.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
Puh: +358 9 229 11 623, leena.rindell@intrum.com