Muuttuuko Suomi käteisvapaaksi kymmenessä vuodessa?

Muuttuuko Suomi käteisvapaaksi kymmenessä vuodessa?

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan puolet yrityksistä Euroopassa ja Suomessa uskoo, että yhteiskunnasta tulee käteisvapaa kymmenen vuoden kuluessa. Neljännes eurooppalaisista yrityksistä uskoo, että muutos tapahtuu nopeammin, jo viidessä vuodessa.

Setelien ja kolikoiden päivät ovat luetut, mikäli on uskominen eurooppalaisia ja suomalaisia yrityksiä. 48 % 11,856 kyselyyn vastanneista yrityksistä sanoo, että heidän maassaan muutos käteisvapaaseen yhteiskuntaan tulee tapahtumaan kymmenessä vuodessa. Suomessa muutokseen uskoo 51 % vastanneista yrityksistä. Toinen puoli sen sijaan uskoo, että muutos tapahtuu hitaammin tai ei koskaan. Kysyttäessä käteisvapaan yhteiskunnan seurauksista, yli puolet eurooppalaisista yrityksistä näkee sen lisäävän kyberhyökkäyksiä. Suomalaisista yrityksistä kyberhyökkäysten lisääntymiseen uskoo harvempi, 34 % vastanneista. Koko Euroopan mittakaavassa kolmannes yrityksistä kokee käteisvapaan yhteiskunnan tehostavan maksutapoja ja kirjanpitoa sekä lisäävän transaktiotietojen saatavuutta ja läpinäkyvyyttä.

- Kuten Intrumin pääjohtaja Mikael Ericson totesi, käteisvapaa yhteiskunta tarkoittaa, että kaikki maksutapahtumat tulevat olemaan digitaalisia, mikä tuo uusia mahdollisuuksia luotolla ostamiseen. Yhteiskunnassa, jossa luotolla maksamisesta tulee yhä keskeisempää, yritysten tulee tuntea asiakkaidensa luottokelpoisuus entistä tarkemmin välttääkseen mahdolliset luottotappiot. Muutos tulee vaatimaan kuluttajilta entistä parempaa valveutuneisuutta henkilökohtaisen talouden hallintaan ja maksukyvystä huolehtimiseen liittyen. Maksukäyttäytymisen ymmärtämisestä ja maksutiedon hyödyntämisestä tulee entistä keskeisempi osa yritysten ja kuluttajien arkea, arvioi Juha Iskala, Intrum Oy:n myyntijohtaja.

Maittain mitattuna Kreikassa yritykset ovat kaikkein luottavaisimpia sen suhteen, että yhteiskunnasta tulee käteisvapaa kymmenessä vuodessa. Näin arvioi kaksi kolmesta kreikkalaisesta yrityksestä. Useissa muissa maissa, esimerkiksi Irlannissa, Romaniassa, Ruotsissa ja Italiassa, kuusi kymmenestä yrityksestä uskoo muutoksen tapahtuvan nopeasti. Sen sijaan Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Puolassa, Virossa ja Liettuassa kaksi kolmesta uskoo että muutos tapahtuu yli kymmenen vuoden päästä tai myöhemmin. Serbia on ainoa valtio, jossa vain 18 % yrityksistä uskoo käteisvapaan yhteiskunnan tuloon.

Tulokset, Suomi
Tulokset, EU

Tietoa Maksutaparaportista 2019

Eurooppalainen maksutaparaportti 2019 pohjautuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin yhtä aikaa 29 Euroopan maassa 31.1.-5.4.2019 välisenä aikana. Raportin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys eurooppalaisten yritysten maksutavoista ja taloudellisesta tilasta. Kyselyyn vastasi yhteensä 11,856 eurooppalaista yritystä. Kysely kohdennettiin yrityksen taloudesta vastaaville henkilöille, jotka ovat tunnistaneet itsensä talousjohtajaksi, talouspäälliköksi, Business Controlleriksi tai vastaavaksi.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
Puh: +358 9 229 11 623, leena.rindell@intrum.com