Joka neljäs suomalainen yritys arvioi luottoriskinsä kasvavan vuonna 2019

Yritykset ympäri Euroopan näkevät uhkakuvia maksuviiveisiin ja luottotappioihin liittyen, selviää Intrumin tuoreesta Maksutaparaportista. Tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset kirjaavat keskimäärin 1,0 % myyntisaatavistaan luottotappioiksi, kun vastaava luku Euroopassa on 2,3 %. Suomalaiset yritykset suhtautuvat eurooppalaisia yrityksiä pessimistisemmin luottoriskien kehitykseen. Jopa joka neljäs vastaajista arvioi luottoriskien kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaava luku Euroopassa on 16 %.

Kassavirran ennustettavuus kuten myös taloudellinen vakavaraisuus on jokaisen liiketoiminnan perusta. Siten ei ole ihme, että maksuviiveet nähdään ongelmana, sillä niiden seuraamukset ovat vakavia.

Lukuja raportista:

  • suomalaisten yritysten raportoimat luottotappiot vuonna 2018 oli 0,6 % myyntisaamisista, kun tänä vuonna vastaava luku on 1,0 %. Euroopan keskiarvo on 2,3 %.
  • vuonna 2018 13 % suomalaisista yrityksistä arvioi luottoriskien kasvavan, kun tänä vuonna vastaava luku on 23 %. Euroopassa 16 % uskoo luottoriskien kasvavan vuonna 2019.
  • 65 % suomalaisista yrityksistä mainitsi maksuongelmien yleisimmäksi syyksi velallisen taloudelliset vaikeudet. Seuraavaksi yleisin syy liittyi asiakkaiden hallinnolliseen tehottomuuteen (64 %). Maksujen tahallinen viivyttäminen nousi kyselyssä kolmanneksi korkeimmalle sijalle (61 %).

- Kassavirran ennustettavuus kuten myös taloudellinen vakavaraisuus on jokaisen liiketoiminnan perusta. Pitkät maksuajat ja maksuviiveet hidastavat rahankiertoa. Seuraukset liiketoiminnalle ovat yllättävän pitkäkestoisia - likviditeettiongelmat, tulonmenetykset ja kasvun tyrehtyminen, toteaa Juha Iskala, Intrum Oy:n myyntijohtaja.

Tietoa Maksutaparaportista 2019

Eurooppalainen maksutaparaportti 2019 pohjautuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin yhtä aikaa 29 Euroopan maassa 31.1.-5.4.2019 välisenä aikana. Raportin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys eurooppalaisten yritysten maksutavoista ja taloudellisesta tilasta. Kyselyyn vastasi yhteensä 11,856 eurooppalaista yritystä. Kysely kohdennettiin yrityksen taloudesta vastaaville henkilöille, jotka ovat tunnistaneet itsensä talousjohtajaksi, talouspäälliköksi, Business Controlleriksi tai vastaavaksi.

Eurooppalainen maksuviivetutkimus, Suomen tulokset

Eurooppalainen maksuviivetutkimus, koko Euroopan tulokset

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
Puh: +358 50 376 1124, leena.rindell@intrum.com