Yrittäjä, kuka turvaa sinun toimeentulosi? Ethän toimi pankkina

Maksuaikalain noudattamisessa on Suomessa puutteita, ilmenee sekä Intrumin että Suomen Yrittäjien teettämistä tutkimuksista.

Kolmannes yrityksistä kärsii pitkittyneistä maksuajoista, käy ilmi Suomen Yrittäjien Kantar TNS:ltä tilaamasta Yrittäjägallupista. Pitkät maksuajat vaikuttavat erityisesti pk-yritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Yhteistyökumppanien luottokelpoisuuden seuraaminen kannattaa aina, sillä se vähentää perinnän tarvetta ja pienentää luottotappioriskiä.

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista eli niin sanottu Maksuehtolaki määrittää yrityksille 30 päivän maksuehdon, jonka mukaan tätä pidemmät maksuajat tulee sopia yhteistyökumppanin kanssa erikseen. Yrittäjägallupin mukaan 35 % yrityksistä kertoi joutuvansa odottamaan asiakkaan maksua yli kuukauden.  Vastaajista, jotka ilmoittivat maksuaikojen ylittävän yli 30 päivää, vain 42 % oli sopinut asiasta erikseen. Sama trendi on myös nähtävissä Intrumin vuonna 2018 tekemästä yritysten maksutaparaportista, jossa 75 % vastaajista ilmoitti joutuneensa hyväksymään pidempiä maksuehtoja kuin oikeasti olisivat olleet valmiita antamaan. Erityisesti suuryritykset pidentävät maksuaikojaan, mikä hankaloittaa pienempien yritysten liiketoimintaa. Pienelle yritykselle jokainen asiakas on korostetun tärkeä, ja tämä voi johtaa helposti ylipitkien maksuaikojen hyväksymiseen. Maksuaikojen liiallinen pidentäminen voi johtaa omiin maksuvaikeuksiin ja pahimmillaan jopa konkurssiin.

Tieto lisää turvaa

Ennen jokaista luotollista kauppaa on tärkeää sopia yhteistyökumppanin kanssa molempia tyydyttävät maksuehdot. Sovuista ehdoista tulee pitää kiinni, sillä niistä lipsuminen johtaa usein siihen, että asiakas tottuu pidempiin maksuaikoihin. Jos esimerkiksi myöhästyneestä laskusta ei muistuteta heti saatavan eräännyttyä, voi asiakkaalle tulla sellainen mielikuva, ettei maksulla ole kiire. Mitä useamman asiakkaan kanssa maksuaikoja venyttää, sitä herkemmin tulee käynnistäneeksi lumipalloefektin, jota voi olla vaikea enää pysäyttää.
 
Yrittäjägallupin mukaan toimialoittain suurimpia kärsijöitä olivat teollisuus ja rakentaminen. 42 % teollisuuden ja 43 % rakentamisen alan yrityksistä kertoivat, että liikekumppanin pitkät maksuajat ovat aiheuttaneet taloudellista haittaa. Kaupan alalla haittaa koki 30 % alan yrityksistä ja palvelualoilla vastaavasti 28 %.
 
Tulokset kertovat siitä, että maksuaikalakia ei aina noudateta. Viivästyneet maksut hidastavat kassavirtaa ja hankaloittavat yritysten toimintaa. Olisikin tärkeää, että yritys huolehtisi sekä uusien että sekä vanhojen asiakkaidensa maksukyvyn tarkistamisesta ja seurannasta ja näin välttyisi yllättäviltä tilanteilta.
 
Huolehdithan, että

  • Yritykselläsi on johdonmukainen ja ajantasainen luottopolitiikka.
  • Tunnet asiakkaasi ja varmistut siitä, että heidän maksukykynsä on kunnossa ja maksukäyttäytyminen säntillistä.
  • Myyntitoimenpiteet kohdistuvat maksukykyiseen asiakaskuntaan. 

Yrittäjän ei tule toimia pankkina muille yrityksille.

Helpoiten voit varmistua yhteistyökumppaniesi luottokelpoisuudesta Jatkuva Rating -palvelulla. Palvelu on vaivaton tapa seurata realikaisesti asiakkaiden luottokelpoisuutta. Jatkuva Rating on viisiportainen (AAA, AA, A, B, C) luokitus, joka sisältää myös laskennallisen enimmäisluottorajan. Palvelun ainutlaatuisuus perustuu Intrumin maksutapatietojen hyödyntämiseen luokituksen muodostamisessa. Ajantasaisen maksutapatiedon avulla saat tiedon asiakkaidesi maksuvaikeuksista hyvissä ajoin. Laskennassa hyödynnetään myös tilinpäätös- ja maksuhäiriötietoja.
Lähteet:
Intrum: European Payment Report 2018 (Suomi)
Yrittäjägallup lokakuu 2018 (maksuajat)

Kirjoittaja: Waltteri Havola, luottokonsultti, Intrum Oy.