Yhä useampi isännöitsijä ja taloyhtiö joutuu perimään vastikesaatavia

Mediassa on ollut paljon puhetta suomalaisten taloyhtiölainoista, jotka ovat kasvaneet Suomen Pankin tilastojen mukaan noin 10 %:n vuositasolla 10 vuoden ajanjaksolla, kun taas viime vuosina asuntolainojen kasvu on vakiintunut 2 %:iin. Taloyhtiölainojen lisäksi osakkaan tulee suoriutua myös taloyhtiön vastikkeista. Huoli suomalaisten maksukyvystä koskien taloyhtiölainoja ei siis ole turha.

Olen käynyt lukuisia keskusteluja isännöitsijöiden kanssa taloyhtiöiden vastikkeiden maksamisesta. Muutama vuosi sitten isännöitsijätoimistot eivät nähneet tarpeellisena solmia perintäpalvelusopimusta, koska taloyhtiöillä ei ollut tarvetta perintäpalveluille, sillä vastikkeet maksettiin hyvin. Tilanne on kuitenkin muuttunut parin viime vuoden aikana. Vastikkeiden maksamiseen on tullut viiveitä ja perintäpalveluille onkin ollut kysyntää. 

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin (2019) mukaan 51 % vastaajista ilmoitti maksuviiveen syyksi rahanpuutteen ja 43 % vastaajista arvioi laskujensa määrän kasvavan tuloja nopeammin. On siis selvää, että em. asioilla voi olla vaikutusta myös taloyhtiöiden lainojen ja vastikkeiden maksukykyyn.

Nyt asuntoyhtiöiden on syytä varautua myös koronan aiheuttamiin maksuvaikeuksiin, sillä monen kotitalouden taloudellinen hyvinvointi on muuttunut joko lomautusten tai irtisanomisten johdosta. 

Taloyhtiöiden tulisi ehdottomasti varautua tilanteeseen, jossa maksut viivästyvät. On reilua kaikkia osakkeenomistajia kohtaan, että lainat ja vastikkeet maksetaan sovittuun eräpäivään mennessä. Vastikesaatavat ovat useimman asunto-osakeyhtiön ainoa tulonlähde. Mitä tehokkaammin taloutta yhtiössä hoidetaan, sitä varmemmin yhtiö selviää maksuvelvoitteistaan. Mikäli saatavia on runsaasti rästissä, taloyhtiön maksukyky heikkenee ja viime kädessä maksut jäävät muiden osakkaisen maksettavaksi. Toiseksi, maksamattomat laskut rasittavat asunto-osakeyhtiön tasetta, mikä laskee yhtiön tasearvoa ja saattaa vaikeuttaa huoneistojen myyntiä.

Viimeisenä keinona maksamattomien vastikkeiden ja lainojen perinnässä on osakehuoneiston hallintaanotto, joka on raskas ja kallis prosessi. Perintätoimenpiteet ja hallintaanottoprosessi tukevat toisiaan ja toimintamallina niiden on hyvä olla käytössä rinnakkain.

Mielestäni isännöitsijöillä olisi hyvä olla valmiina yhteistyösopimus Intrumin kanssa. Mitä nopeammin muistuttaminen ja perintäpalvelu aloitetaan, sitä parempi on perinnän onnistuminen. Perintäpalvelun käyttöönotto taloyhtiössä on hyvää asiakaspalvelua kaikille asunto-osakeyhtiön osakkaille. Perintää ei myöskään kannata pelätä. Intrumin strategiaan on kuulunut asiakaskokemuksen kehittäminen jo useita vuosia. Mittaamme säännöllisesti loppuasiakkaidemme asiakastyytyväisyyttä ja NPS lukumme on nyt 60,2. Henkilökuntamme on koulutettu erilaisiin asiakaskohtaamisiin, heille rahasta ja maksuvaikeuksista keskusteleminen on arkipäivää. Yhteisen ratkaisun löytäminen on kaikkien etu. 

Teksti: Sari Erätuli-Jakovljevic, yhteyspäällikkö, Intrum Oy