Ulkomaan alvit ja automatisaation autuus

Taloushallinnoille tuttu manuaalinen työ tositteiden, tiliotteiden ja raporttien kanssa kuluttaa työtunteja samaan tahtiin kuin Hummer polttoainetta: paljon ja kokoajan.

Suurimpana haasteena moderninkin taloushallintojärjestelmän kanssa on rajallinen mahdollisuus muokata järjestelmää sopimaan paremmin yrityksen arkipäivän tarpeisiin.

Järjestelmätoimittajien näkökulmasta standardisoidut valmisohjelmistot ovat taloudellisesti järkevimpiä, mutta järjestelmän muokattavuus ja joustavuus helpottaisi yrityksiä päivittämään prosessejaan digitalisaation hengen mukaisesti.

Arvonlisäverojen takaisinhakuun EU-maista on perinteisesti kuulunut paljon manuaalityötä, kun arvonlisäveroa sisältäviä tositteita on tarvinnut keräillä kasaan.

Vaikka EU-maiden verottajat eivät enää lähtökohtaisesti vaadikaan alkuperäisiä tositteita nähtäväksi, on monissa yrityksissä kuitenkin päädytty paperisten tositteiden keräämiseen muiden toimivien vaihtoehtojen puuttuessa. Toinen yleinen vaihtoehto on ollut matkustajan skannaamien ulkomaantositetiedostojen arkistoiminen erikseen takaisinhakua varten.

Yrityksistä kantautuvien tarpeiden ansiosta osa taloushallinnon järjestelmiä tarjoavista ohjelmistotaloista on huomioinut ulkomaan arvonlisäverot matkalaskujärjestelmiensä kehitystyössä. Osa yrityksistä taas on löytänyt arkistohauissa tarvittavan osaamisen omalta IT-osastoltaan.

Yrityksen manuaalinen työ vähentyy huomattavasti, kun arvonlisäverojen takaisinhakuun lähetettävät kuitit voi poimia eräajolla suoraan järjestelmästä ja lähettää edelleen käsiteltäviksi.

Automatisoitu poiminta varmistaa, että kaikki ulkomaan arvonlisäveroa sisältävät tositteet tulevat huomioiduksi – myös ne pienet, joista joskus yllättäen kasvaa isompi summa

Jos tarvitset näkökulmaa automatisaation kehittämiseksi matkalaskujärjestelmän toimittajasi kanssa, Intrumin Arvonlisäveropalvelut auttaa mielellään.