Tunnistamisvelvollisuus laajentunut koskemaan myös perintätoimistoja

Lakiuudistus rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi tuo tunnistautumisvelvollisuuden myös perintätoimistojen yhteistyöasiakkaille.

Heinäkuussa 2017 uudistui laki rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen. Lain keskeisiä velvoitteita ovat asiakkaan tunnistaminen, tunteminen ja henkilöllisyyden todentaminen, asiakassuhteen jatkuva seuranta sekä velvollisuus ilmoittaa epäilyttävästä liiketoimesta keskusrikospoliisille.

Aiemmin nämä velvollisuudet ovat olleet esimerkiksi pankeilla, mutta lakiuudistuksen myötä nämä velvollisuudet koskevat myös esimerkiksi perintätoimistoja.

– Rahanpesulain kokonaisuudistus sisältää hyviä muutoksia erityisesti riskiperusteiseen arviointiin siirtymisen johdosta. Rahanpesulain tunnistamis- ja seurantavelvoitteet voidaan uudistuneen lain perusteella laatia aina asiakassuhteen riskin mukaisesti. Tällöin menettely on kevyempi silloin, kun asiakassuhteeseen liittyy vähäinen riski. Tämä muutos suhteessa aikaisempaan lakiin on selkeyttänyt meillä tehtävän prosessin laatimista, kertoo Intrumin lakimies Tero Kantelinen.

Perintätoimiston asiakas, olethan jo tunnistautunut?

Käytännössä lakiuudistus tarkoittaa sitä, että yhteistyösopimuksen tekeminen perintätoimiston kanssa edellyttää aina sitä, että perintätoimisto tunnistaa asiakkaansa. Heinäkuussa voimaan tullut laki koskee myös perintätoimistojen vanhoja asiakkaita, eli yhteistyö perintätoimiston kanssa ei voi jatkua ennen kuin vaadittavat tunnistautumistoimenpiteet on tehty.
Intrumilla asiakkaiden tunnistautuminen tehdään yhdessä Signom Oy:n kanssa tehdyn lomakkeen avulla.

– Lain asettama tunnistamisvelvollisuus koskee myös aiemmin solmittuja yhteistyösopimuksia. Intrumin asiakkaiden onkin hyvä huolehtia siitä, että tunnistautuminen tulee tehtyä mahdollisimman pikaisesti, sillä muutoin voimme joutua keskeyttämään perittyjen varojen tilittämisen siihen asti, että tunnistus on suoritettu. Jos tunnistautuminen puuttuu, pahimmassa tapauksessa yhteistyötä ei voida enää jatkaa, Kantelinen selventää.

Perintäyhtiöiden toiminta on jo aiemmin ollut hyvin luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät useat eri lait, kuten perintä-, luottotieto-, henkilötieto- ja rahanpesulaki. Perintä-, luottotieto- ja henkilölaki liittyvät palveluiden sisältöön ja tuottamiseen, kun taas rahanpesulaki liittyy rikollisuuden ehkäisemiseen yleisemmällä tasolla.